Събития


Най-интересните събития от последните месеци: Европейска конференция за цифровото бъдеще на градовете, Конференция на градовете Виена и София "Диалог за бъдещето", Конференция за защита на личните данни, Конференция за разработчици We Are Developers

4.5.2021

Дискусия за умния град Smart City Summit

27.2.2020

Обществен разговор "Щастието на нацията"

24.10.2019

Координация на сигурността

18.6.2019

Европейска конференция за цифровото бъдеще на градовете

22.2.2019

Творческите индустрии като генератор на растеж в съвременния град

21.2.2019

"Инвестиции в умните градове" Виена и София

23.10.2018

Работилница със специалисти по комуникациите в общините

25.6.2018

Виена насърчава установяването на чуждестранния бизнес

20.6.2018

Съвременният град и оживяването му чрез култура

6.6.2018

Глобална, умна, превъзходна: Виена през лятото

12.5.2017

GEN Summit 2017

29.11.2016

CapaCity – Urban Competences

22.11.2016

Кръгла маса: Социално жилищно строителство

17.11.2016

8th Global Peter Drucker Forum

15.6.2016

GEN SUMMIT 2016 ВЪВ ВИЕНА

12.5.2016

Виена откри новото си представителство в София