Събития


Най-интересните събития от последните месеци: Европейска конференция за цифровото бъдеще на градовете, Конференция на градовете Виена и София "Диалог за бъдещето", Конференция за защита на личните данни, Конференция за разработчици We Are Developers

4.5.2021

Дискусия за умния град Smart City Summit

24.10.2019

Координация на сигурността

12.5.2017

GEN Summit 2017