Импресум


Ойроком-ПР / Бюро за международни връзки на Община Виена


Пл. Позитано 2
1000 София, България
T +359 2 944 53 81
office@eurocommpr.bg

ЕИК 176969298
Решение за вписване в Единния търговски регистър на БТПП No. 0000177982/14.01.2016 г.

Ойроком-ПР ГмбХ
предприятие на Виенски холдинг


Ренгасе 5/офис 3
1010 Виена
Австрия
T + 43 1 368 34 24
info@eurocommpr.at

Управители (врид): 
Маркус Пьолхубер, Разван Русу

ДДС №: ATU68754608
ЕИК: 416389 m
Съд на регистрация: Търговски съд Виена
Седалище: 1010 Виена
Надзорен орган: Служба по занаятите за Първи район
Компетентна камара: Стопанска камара Виена
Занаятчийски предписания: наредба за занаятите, допълнителна информация: www.ris.bka.gv.at/bundesrecht
Предмет на дейност: връзки с обществеността и медийни консултации

Декларация за принципната насоченост на интернет страницата:
Нашата интернет страница е на разположение на заинтересованите лица с информационна цел. Публикуваното съдържание се отнася основно до теми на Община Виена, както и до дейността и мероприятията на мрежата на Ойроком-ПР. Освен това страницата предоставя на представители на медиите подготвени от нас материали за публикации. Моля за тази цел да вземете предвид условиятаза ползване. Не носим отговорност за съдържанието на линкове, които водят извън нашата интернет страница. За съдържащата се там информация отговорността се носи от съответния оператор на страницата.

Едноличен собственик:
WH-Media

Дизайн, техническа реализация и редакционна система:
WH-Interactive

Потребителите имат възможност да подадат жалба на платформата на ЕС за онлайн решаване на спорове: http://ec.europa.eu/odr. Може да изпращате евентуални жалби и на посочения горе имейл.