Снимки


Добре дошли в раздел "Снимки" на Ойроком-ПР. Предоставените снимки могат да бъдат публикувани при отразяване на съответната тема. Задължително се посочват пълните данни към снимката, включително авторските права. Снимките не могат да бъдат манипулирани или използвани за други цели. Забранено е използването им с търговска цел. В такъв случай публикуването на снимките изисква разрешение от страна на притежателя на правата. Моля обърнете внимание и на подробните Условия за използване.