Saal Theater an der Wien

Обединени виенски сцени / Vereinigte Bühnen Wien

Три театъра с дълголетни традиции Ронахер, Раймунд и Театер ан дер Вин, които обогатяват културния живот и допълват многообразието на икономическия живот в града и в страната. Институции, които носят славата и посланията на Виена като културен център далеч зад пределите на Австрия.

Vereinigte Bühnen Wien (английски)