Autobus und Niederflurstraßenbahn

Обществен транспорт: Виенски линии

Общинското предприятие "Виенски линии" ("Wiener Linien") е най-важният организатор на мобилността в милионния град. Предприятието изгражда и управлява мрежата от метро, автобуси и трамваи в града и се грижи за възможно най-бързото придвижване на 2,6 млн. пътници на ден, а така също и за сигурността и комфорта по време на пътуването им.

Wiener Linien (английски)