Logo Wien Mobil App

Приложение Wien Mobil

Приложението WienMobil дава възможност за определяне на маршрути и резервации за различни превозни средства, съобразявайки се с членство в  системи на споделено пътуване. Купуването и получаването на билетите на Виенските линии се извършва директно и лесно през приложението.

WienMobil (английски)