Футбжлист цели контейнер за цветно стъкло със зелена бутилка

Какви грешки правят виенчани при разделното събиране на отпадъци

9.3.2022

Годишно във Виена се изхвърлят над 100 000 т хартия, 35 000 т стъкло, 70 000 т органични отпадъци и 12 000 т пластмасови изделия. Делът на неправилно изхвърлените отпадъци като цяло е нисък.

Около три процента хартия, един процент стъкло и три процента органични отпадъци се изхвърлят във Виена неправилно. Най-често правената грешка е при изхвърлянето на цветно стъкло в контейнерите за бяло. Това създава проблеми при рециклирането на бялото стъкло. Често в контейнерите за пластмаса и метал се изхвърлят малки електроуреди, които всъщност трябва да бъдат предадени в определените за тази цел депа. Проблем при сметоизвозването създават и големите кашони, които не са смачкани преди изхвърлянето.

Социологическо проучване на общественото мнение в Австрия сред граждани  над 14 години показва, че 96 процента от участниците определят разделното събиране на отпадъци като изключително важно, а 34 процента заявяват, че в бъдеще ще разделят отпадъците още по-внимателно. Проучването показва, че австрийците отделят средно по дванадесет минути седмично за разделяне на отпадъци.

Промяна в австрийската "Наредбата за опаковките" предвижда обединяване на контейнерите за пластмаса и метал в цяла Австрия през 2025 г. Това би трябвало да увеличи обема на събраните отпадъци, да опрости разделянето им и да спести транспортни разходи. Във Виена това обединение вече е факт. Вследствие на промяната събраните отпадъци в австрийската столица са се увеличили с десет процента, а камионите, извозващи отпадъците, са изминали 70 000 км по-малко.