Студенти в Кампус

Нова магистърска програма във Виенския университет за приложни науки

18.5.2021

Ойроком-ПР отговаря от името на Община Виена за провеждането на задочната магистърска програма "Международни отношения и градски политики", която стартира през зимния семестър на 2021 г. във Виенския университет за приложни науки Кампус (FH Campus Wien). Чрез нея днешните и бъдещи лидери могат да развият и усъвършенстват своите управленски възможности.

Управление, но компетентно

Курсът се провежда на английски и е насочен най-вече към специалисти, които вече работят на ключови позиции в международни или общински институции и организации. В рамките на специализацията те ще обогатят знанията си в областта на такива актуални теми като "Градски политики"  и "Международни отношения".
 

Да се учим от най-добрите виенски практики

Благодарение на сътрудничеството с Община Виена специализантите ще се запознаят с отличен „модел за подражание“ в областта на комуналните услуги, който много големи градове от цял свят често използват като пример за най-добри практики. Виенският опит в административно-политическите процеси ще послужи на участниците като важна насока за решения и действия за компетентно справяне с предизвикателствата в професионалната им дейност.
 
Магистърската програма, която започва през октомври 2021 г., ще се проведе в рамките на четири семестъра и е платена. Съществува и възможност за финансово подпомагане. Кандидатстването онлайн вече е възможно.
 

Допълнителна информация

Магистърска степен "Международни отношения и градски политики" - английски