Нова жилищна сграда в Ной Леополдау

Централна и Източна Европа са във фокуса на Европейски жилищен форум

29.10.2021

Събитието се организира от неправителствената организация Habitat for Humanity. То има за цел да обедини различни участници в областта на жилищния сектор, за да обменят опит, да си сътрудничат и да позиционират жилищата като ключов двигател на устойчивите градове и икономическия растеж.

Предстоящото събитие, което ще се проведе онлайн, е посветено на важни теми от областта на жилищната политика. Организаторите са подготвили интересна програма, която вече е достъпна онлайн, а форумът ще се проведе от 16 до 19 ноември 2021 г. Той има за цел да представи ново мислене и иновативни решения за сложни жилищни предизвикателства, като жилищната политика и COVID-19, въздействието на климатичните промени и подкрепата на уязвимите групи, като се фокусира както върху ситуацията в глобален мащаб, така и в Централна и Източна Европа. Европейският жилищен форум приветства различни заинтересовани страни и практици, включително представители на местните власти, ангажирани с темата за достойни, достъпни и екологично устойчиви жилища. Към участниците могат да се присъединят влиятелни бизнес лидери, политици, учени, градостроители, архитекти, инвеститори, представители на международни и неправителствени организации, донорски агенции, социални предприятия, организации за жилищно финансиране, технологични компании, младежки организации, изследователи, адвокати и други.

Община Виена ще се представи във виртуалното изложение със щанд на общинското предприятие "Виенски жилища" (Wiener Wohnen) – най-голямото общинско жилищно предприятие в Европа, което стопанисва, поддържа и управлява около 220 000 общински жилища, 6000 търговски помещения, над 47 000 паркоместа в гаражи и на открито, а това са имоти с обща площ 13 444 841 кв. метра. Да припомним, че 31 процента от виенчани (около 500 000 души) живеят в общинско жилище, а Община Виена е най-големият собственик на недвижимо имущество в Европа.

 Участието във форума е безплатно, а регистрацията вече е отворена: Регистрация

 Повече информация за програмата можете да намерите тук