Поглед към Дунава и Дунавската кула

Виена насърчава проекти за защита на климата с три милиона евро

25.7.2022

Виенската бизнесагенция кани екологично ориентирани компании да представят проекти, които ще допринесат за опазването на климата в градовете. За проектите ще бъдат отпуснати общо три милиона евро, като в конкурса могат да участват и чуждестранни фирми.

Броят на горещите дни във Виена се е удвоил през последните три десетилетия. Миналото лято дните с температури над 30 градуса в австрийската столица бяха 24. За да смекчи последиците от изменението на климата, Виенската бизнесагенция (Wirtschaftsagentur Wien) насърчава компаниите да разработват проекти за опазване на климата в градовете в рамките на международния конкурс „Градове с нулеви емисии“. Агенцията ще отпусне общо три милиона евро за проектите, като отделна компания може да получи до половин милион евро за приноса си в опазването на околната среда. С този конкурс Виена и Виенската бизнесагенция искат да насърчат развитието на екологични технологии в градовете, за да ги направят по-устойчиви.

Като част от конкурса се финасират проекти, които включват, наред с други неща, идеи за намаляване на емисиите въглероден двуокис, мерки за адаптиране към последиците от климатичните промени в градската среда, както и дигитални решения с положителен климатичен ефект. По време на представянето на проекта заместник-кметът на Виена Петер Ханке покани всички екологично ориентирани компании и стартиращи фирми да представят своите идеи, като подчерта възможността за сътрудничество с Община Виена и нийните институции.

В австрийската столица се реализират много устойчиви проекти, които в същото време показват, че Виена е привлекателен център за устойчиви компании и стартиращи фирми. Един такъв пример е блокчейн компанията Riddle&Code, която в сътрудничество с виенската енергийна компания Wien Energie дава възможност на живеещите във виенския квартал Леополдщат да продават електроенергията, която са произвели в собствените си соларни електроцентрали.

Конкурсът се отнася за международни и местни малки, средни и големи компании или компании, които са в процес на създаване. Проекти, ръководени от жени, ще бъдат субсидирани с допълнителни 10 000 евро, а чуждестранни компании, които планират да разширят бизнеса си във Виена, ще получат допълнителни 5000 евро.

Информация за проектите на Виенската бизнесагенция: тук