Зам.-кметът на Виена Катрин Гаал в двора на кметството

Виена отбелязва Деня на правото на равни пенсии

2.9.2020

Разликата между пенсиите на мъже и жени се оказва огромна

На 2 септември Виена отбелязва Деня на правото на равни пенсии. Пенсиите на жените във Виена са 32,6 %, тоест с 641 евро, по-ниски от пенсиите на мъжете. Все пак средната пенсия във Виена е най-висока в сравнение с другите федерални провинции в Австрия. Жените във Виена получават средно 1327 евро, а мъжете 1968 евро. Причините са ясни, защото жените често са принудени да работят на намален работен ден, за да се грижат за дома и децата, а и професиите им са не от най-добре платените. Именно затова Виенската община провежда в момента кампания, насочена към професионалното ориентиране на момичетата, защото от това зависи бъдещето им!