Фотоволтаични централи на фона на Виенското летище

Виенското летище строи най-голямата соларна електроцентрала в Австрия

14.10.2021

Електроцентралата ще генерира около 30 милиона киловатчаса слънчева енергия всяка година, което се равнява на годишното потребление на 7000 домакинства или 30 процента от електричеството, което летището използва годишно.

Виенското летище започна строителството на най-голямата фотоволтаична електроцентрала в Австрия, като целта е летището да покрива близо една трета от годишното си потребление на електричество със соларна енергия. Електроцентралата е с площ от 24 хектара и има над 50 000 соларни панела. Тя би трябвало да влезе в експлоатация през пролетта на 2022 година, съобщи Виенското летище. Електроцентралата е с площ 24 хектара и има над 50000 соларни панела. Тя би трябвало да влезе в експлоатация през пролетта на 2022 година. Климатичните цели на самата Австрия включват производство на електричество от 100 процента възобновяеми източници за собствени нужди и износ до 2030 година. Виенското летище изпраща ясен сигнал за бъдещето в тази посока и е на път да се превърне в едно от първите зелени летища в света.