Този уебсайт използва бисквитки. С използването на уебсайта Вие се съгласявате с използването на бисквитките. Използваме бисквитки за да подобрим Вашето преживяване и за да направим този уебсайт по-добър. Повече информация ще откриете тук: Защита на личните данниOK
Сътрудничество между градовете © dencg/shutterstock.com

Сътрудничество между градовете

Община Виена си сътрудничи с градовете-партньори в различни области и обменя опит с цел намиране на общи решения. 

Примери за сътрудничеството между Виена и градовете-партньори:

Виена и Белград

си сътрудничат преди всичко в областта на градоустройството, строителството на социални жилища, опазването на околната среда и строителството на метрото. Обмяна на опит се осъществява в провеждането на политика на равенство на половете и в съвместни проекти с Виенското пристанище. Друг акцент в дейността са проекти в рамките на Дунавската стратегия. Няколко сръбски града, пострадали от наводненията през 2014 г., получиха от Община Виена финансова подкрепа, а така също и пожарни и сметоизвозващи машини като дарение. От 2012 г. в Белград се провеждат Виенски балове.

Виена и Братислава

имат съвместна дейност в региона CENTROPE, но активно си сътрудничат и инспекторатите, отделите за управление на кризи, както и административните ръководители на двете общини. Виена и Братислава имат безсрочно споразумение за сътрудничество и са популярни като градовете близнаци, свързани и чрез корабната линия Twin-City-Liner. Делегации от братиславския район Алтщад неколкократно посетиха през последните години Виена по теми като Паркиране в центъра на Виена, организация на движението в града и по-специално велосипеден транспорт и поддържане на уличната инфраструктура. Не на последно място Братислава е партньор в Дунавската стратегия.

Виена и Будапеща

Фокусът на сътрудничеството между Виена и Будапеща е преди всичко в областта на управление на Виенските общински предприятия и във виенския модел на провеждане на политика за опазване на околната среда и защита на животните. Виена консултира Будапеща по въпросите на градския маркетинг и велотранспорта. Съвместен проект съществува с виенския общински отдел „Управление на кризи“. Дунав свързва двата града и чрез участието им в Дунавската стратегия. През 2002 г. Виена и Будапеща подписаха безсрочен Договор за сътрудничество.

Виена и Краков

Виена и Краков работят заедно в областта на комуналните услуги, градоустройството, градския транспорт, благоустройството на градските райони, общинското жилищно строителство и екологията. Други важни теми в сътрудничеството са сигурност и управление на кризите. Краков използва виенския опит в здравеопазването, социалните услуги, образованието, науката и научните изследвания. През 2000 г. между Виена и Краков бе подписан Договор за сътрудничество, който беше продължен през април 2017 г.

Виена и Любляна

Сътрудничеството между Виена и Любляна съществува преди всичко в областта на европейските проекти, създаването на зони за паркиране, градоустройството и градското планиране. В рамките на създадения от виенския кмет д-р Михаил Хойпл „Виенски форум за диалог“ двата града обменят опит по въпросите на социалната политика, образованието и интеграцията. Друг основен момент в сътрудничеството са съвместните проекти в рамките на Дунавската стратегия. Договор за сътрудничество между Виена и Любляна съществува от 1999 г. и кметовете на двата на града редовно си обменят опит. През 2013 г. в Любляна се проведе срещата на секретарите на общините на тема „Устойчива мобилност“. 

Виена и Прага 

се информират взаимно по въпросите на интелигентния град, градоустройството, културата, социалната политика, управлението на кризи и транспорта - област, в която Виена служи за пример на Прага. Изключително активно е сътрудничеството с пражкия общински „Институт за градоустройство и градско развитие“. В постоянна връзка са и директорите на общински дирекции в двата града. През 2014 г. на конференция на секретарите на общини от Централна Европа бяха дискутирани въпросите на сигурността. Традиционно всяка година една февруарска вечер в пражката опера преминава под звуците на валса и чешката столица се потопява в неповторимата атмосфера на виенските балове.

Виена и Сараево

обменят опит в областта на съвременната администрация и организационна структура, съвременните технологии в енергетиката и екологията, управлението на отпадъците и кризите. Особен интерес за Сараево представлява виенският опит в социалната сфера и при работата с деца и младежи, равенството на половете, както и участието на гражданите в процеса на формиране на общинската политика и вземане на решения. Община Виена участваше във възстановяването и откриването на кметството в Сараево през 2014 г., разрушено по време на войната в Босна. След наводненията през 2014 г. в Босна и Херцеговина Виена оказа бърза финансова помощ на страната.

Виена и София

си сътрудничат в областта на управление на паркирането, обществения транспорт, екологичните технологии, интелигентния град, културата и образованието. Софийският район Триадица има установено сътрудничество с виенския район Алзергрунд. София също е град-партньор в рамките на Дунавската стратегия. След влизането на България в ЕС експерт от Столична община премина четириседмично обучение във Виена по управление на европейски проекти. Вече от много години и в София танцуват под звуците на валса на традиционния Виенски бал.

Виена и Загреб

Обмяната на опит между Загреб и Виена се осъществява преди всичко в областта на екологията, инфраструктурата, транспорта и културата. Важен елемент на сътрудничеството е трансферът на ноу хау в общинската администрация, като например между Виенската сметна палата и Инспектората в Загреб. Загреб също участва в Дунавската стратегия и работи по общи проекти с Виена.

Срещи на секретарите на общини

От особена важност са ежегодните срещи на секретарите на общините в градовете от мрежата на Бюрата си за международни връзки. Тези срещи се провеждат в дух на тясно сътрудничество и интензивен обмен на ноу-хау и целят решаването на актуални проблеми и преодоляването на предизвикателства, които са от голямо значение за бъдещето на градовете.