Условия за използване

Условия за използване

Условия за използване на уебсайта www.eurocommpr.bg, собственост на Ойроком-ПР ГмбХ ТП, пл. Позитано 2, офис 613, 1000 София, наричан "Издател"

1. Използване на съдържанието

1.1. Моля, въздържайте се от използване на съдържанието на уебсайта, ако не сте съгласни с условия за използване. Чрез използването на нашите услуги Вие се съгласявате с настоящите условия за използване. Моля, прочетете внимателно условията за използване на уебсайта.

2. Авторско право

2.1. Всички права са запазени. Авторските права върху съдържанието на този уебсайт, в частност върху прес съобщения, фотографии, лого и видео-съдържание публикувани в този уебсайт принадлежат на Издателя. Издателят разрешава използването на съдържанието безвъзмездно за целите на съобщаване на новини, по-конкретно за публикации в Интернет, копиране и предоставяне на трети лица за горепосочените цели в цялост, на части от това съдържание или в преработен вид. При всяка форма на използване на съдържанието на уебсайта, авторските права на Издателя трябва да бъдат посочени.

2.2. Съдържание, което е представено или е съхранено на уебсайта на Издателя, но не е било създадено от Издателя може да бъде използвано само със съгласието на притежателя на авторските права.

2.3. Използването, дори частично, на source code е обект на авторско право и обект на лицензинонни права на производителя на кода и за използването му се изисква изрично писмено съгласие на производителя.

3. Ограничаване на отговорността

3.1. С цел да предостави на ползвателите надеждна и актуална информация Издателят добросъвестно създава и поддържа съдържанието на този уебсайт. Отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към която настоящият сайт съдържа препратки (hyperlinks) и не е под непосредствения контрол на Издателя, носи съответният автор. Издателят не носи отговорност за тази информация и за последиците от нейното използване.

3.2. Издателят не може да изключи възможността от възникването на грешки в съдържанието на информацията, поради което не дава гаранции за точността на предоставяната информация. Издателят не носи отговорност за грешки в информацията, породени от спецификата на източниците или при редактиране. Издателят не носи отговорност за последиците, породени от ползването на такава информация. По-специално, редакцията не носи отговорност за последиците, породени от ползването или злоупотребата с информация от този уебсайт.

3.3. Издателят може да премахва всяко съдържание от уебсайта, което е с неморално, неетично, незаконно или вредно съдържание. Издателят не носи отговорност за съдържание на свързани сайтове, форуми, книги за гости, мнения на потребители, съвети и друга информация от Интернет, която е станала достъпна чрез този уебсайт. Публикуваните мнения не следва да се считат за мнение на Издателя.

4. Подсъдност

4.1. Всички спорове във връзка с настоящите Условия за използване са подсъдни на българските съдилища.

5. Приложимо право

5.1. Отношенията между Издателя и ползвателите на този уебсайт се уреждат от българското право.