Мисия и услуги


Ойроком-ПР, общинска фирма в рамките на Виенския холдинг, работи за трайното утвърждаване на Виена в чужбина като международна движеща сила и като пример за интелигентен град. Виена е географски и исторически доказал се център на Европа, който играе важна роля в страните от Централна и Източна Европа. Тези предпоставки представляват естествена рамка за воденето на партньорски диалог с мегаполисите в европейската културна общност, особено в процеса на силна глобализация на света, по теми като комунални услуги, трансфер на знания, диалог например в областта на енергийните ресурси и развитието на интелигентните градове.

Обмяна на опит

Мениджмънт на знанието, анализ, консултантска дейност, създаване на основа за вземане на решения

Комуникация

Професионален външен маркетинг и връзки с обществеността, утвърждаване на марката "Община Виена" в чужбина

Сътрудничество

Създаване на мрежи от мултипликатори, даване на импулси за създаване на нови проекти и нови контакти в помощ на виенската общинска икономика

Именно това е една от важните причини, поради която Общинският съвет на Виена е възложил на Ойроком-ПР да развива трансфера на знания и сътрудничеството между общинската администрация на града и партньорите в Белград, Братислава, Будапеща, Загреб, Краков, Любляна, Прага, Сараево и София. Виена предоставя своето ноу-хау в рамките на регионалното партньорство, за да може заедно с другите градове да защитава общите интереси, да отговори на предизвикателствата и да се позиционира като инвестиционен и организационен център. Друга важна тема е трайното повишаване на качеството на живот не само на жителите на Виена, но и в съседните държави, а така също и успешното представяне на градовете от мрежата в международна конкурентна среда. 

Цели

Целта на Ойроком-ПР e да утвърди Виена като център за насърчаване на диалога между общинските администрации и най-вече в областта на комуналните услуги. Виена, като мегаполис с ефикасна общинска администрация, предоставя своето административно ноу-хау, опита си като център на културата с многовековни традиции и моделите си за устойчиво развитие и социално равенство. Трансграничното сътрудничество с градовете от мрежата на Ойроком-ПР дава възможност за създаване и развитие на съвместни проекти в различни области, сред които изработване на стратегии за развитие на интелигентните градове, обществен транспорт, използване на енергия, снабдяване с чиста питейна вода и подобряване качеството на въздуха.

Сфера на дейност

Ойроком-ПР води експерти от Община Виена като лектори на уъркшопи и предоставя пресинформация по актуални и важни за Община Виена теми, например от областта на политиката, икономиката, администрацията, културата.

Виена споделя успешния си опит в областта на качеството на живота (мобилност, екология, интелигентен град, комунални услуги), за да може да помогне на градовете-партньори с трансфер на ноу-хау и интензивна обмяна на опит.

Компетентността на служителите в градовете от мрежата, които познават важните партньори от политика, администрация и медии, осигурява задълбочена преценка и поглед отвътре върху актуалната политическа, икономическа и медийна обстановка. По този начин Ойроком проучва потенциалните сфери за сътрудничество с Община Виена и предоставя необходимата за тази цел информация.

Конкретни примери за сътрудничество с градовете-партньори можете да видите на страниците на нашите офиси в чужбина.