Česká delegace se zajímá o vídeňskou bytovou výstavbu

4.3.2020

Delegace starostů měst Litomyšle a Svitav navštívila 4. března 2020 vídeňský městský podnik "Vídeňské bydlení" (Wiener Wohnen). Během schůzky se účastníci zabývali čísly, daty a historickým vývojem vídeňské bytové výstavby. Nejvíce se účastníci zajímali o rozdíly v různých podobách nabídky vídeňského městského nájemního bydlení.

Pro historická města Litomyšl a Svitavy byla návštěva Vídně, která je v problematice městského nájemního bydlení příkladem, příležitostí dozvědět se více o tvorbě dostupného obytného prostoru. Christian Schantl, vedoucí zahraničních vztahů při Wiener Wohnen, delegaci představil úspěchy vídeňského dotovaného bydlení. Úspěchy této formy bydlení zasahuje až k počátkům bytových programů vídeňské sociální demokracie do roku 1919.

Městská společnost Wiener Wohnen spravuje 220.000 bytů městského fondu a je tak největším komunální správcem nemovitostí Evropy. Kromě systému městského nájemního bydlení patří k úspěchům Vídně také podpora bytové výstavy. Na rozdíl od městské výstavby se zde jedná o výstavbu, která je podporovaná z veřejných peněz, ale nenachází se ve vlastnictví města Vídně. Přispívá tak k dosažitelnosti bydlení ve Vídni a předchází vzniků spekulací s výši nájemného a vzniku vyloučených lokalit.

Další informace