Pražský radní Vít Šimral s Thomasem Kreitmayerem (Magistrátní ředitelství, Sekce staveb a techniky, Kompetenční centrum sociální a kulturní infrastruktury)

Pražský radní Vít Šimral znovu navštívil Vídeň

20.6.2022

Pražský radní Vít Šimral ve dnech 20. a 21. června znovu navštívil Vídeň. Navázal tak na svou dubnovou návštěvu, během které se mimo jiné setkal s vídeňským radním Christophem Wiederkehrem. Tentokrát se zajímal o využití geotermální energie, vzdělávací kampus a cirkulární ekonomiku.

Za účelem prohloubení spolupráce mezi Prahou a Vídni odcestoval pražský radní Vít Šimral 20. června opět do rakouské metropole. Doprovázeli ho tři zástupci Magistrátu hlavního města Prahy. Gerald Ollinger (MA 56 – Vídeňské školy) hovořil o struktuře vzdělávacího kampusu, který spojuje všechny úrovně vzdělávání od jeslí po střední školu v jedné budově. Vzdělávací kampus může být využíván i širokou veřejností a externími poskytovateli. Thomas Kreitmayer (Magistrátní ředitelství, Sekce staveb a techniky) hovořil s radním Šimralem na téma vzdělávacího kampusu z pohledu vypsání veřejné zakázky.Přitom vyzdvihl zejména vzdělávací kampus v Seestadt Aspern: V tomto vlajkovém projektu byla poprvé k regulaci tepla použita geotermální energie. Do roku 2024 mají právě podle tohoto modelu vzniknout další školicí střediska. Součástí rozhovorů byla i výstavba sportovní arény, která má vyrůst na místě stadionu Dusika ve smyslu cirkulární ekonomiky.

Sjednaná výměna know-how

Praha a Vídeň zpečetily svou spolupráci oficiálně v červnu 2021, kdy obě metropole podepsaly smlouvu o spolupráci. Během následujících pěti let obě města plánují výměnu know-how v oblastech dopravního plánování, odpadového hospodářství a ve financování a rozšiřování infrastruktury, bydlení a služeb obecného zájmu. V průběhu červnové delegace byly prezentovány konkrétní projekty a sdíleny vídeňské i pražské zkušenosti.

Už v dubnu se radní Vít Šimral setkal mimo jiné s místostarostou Christophem Wiederkehrem. Hlavním zaměřením dubnové návštěvy byl školský systém, ekonomická spolupráce a gender mainstreaming. Diskutovalo se také o podpoře ukrajinských dětí uprchlíků. Na schůzce s Hospodářskou agenturou města Vídně byly prozkoumány možnosti spolupráce.

Další informace