Žurnalistická rešerše k vídeňské politice bydlení

20.2.2020

A2larm.cz, české online medium spjaté s kulturním magazínem A2 se zaměřením na kulturu, společnost a politiku, navštívilo v únoru 2020 Vídeň, s cílem rešeršovat k dostupnému bydlení. Novináři připravují sérii článků o evropských městech a jejich cestách z krize bydlení.

První rozhovor proběhl na téma IBA_Wien, nového mezinárodního veletrhu stavebnictví, který se poprvé bude konat v roce 2022. Do té doby město pod heslem "nové sociální bydlení" v různých částech zkouší modely a postupy sociálního bydlení, které mají Vídeň připravit na výzvy budoucnosti: dostupnost, mobilita, dobrá sousedství a zdravé bydlení. Vídeň díky těmto a podobným projektům dostává své odpovědnosti jako vůdčího města v oblasti sociální výstavby, a to i v mezinárodním prostředí rostoucích měst a finančních trhů náchylných ke krizím.

Při rešerši k tématu dostupného bydlení nemohl chybět ani rozhovor v organizaci Wiener Wohnen. Město Vídeň je díky Wiener Wohnen jedním z největších pronajímatelů bytů v Evropě, se stoletou tradicí. Městská organizace spravuje kolem 220 000 obecních bytů, 5 000 lokálů a přes 47 000 garáží a odstavných míst. Jako odpověď na velkou poptávku po cenově výhodném bydlení a na nejnovější vývoj na volném trhu město Vídeň opět buduje nové obecní byty.

Další informace