Regina Hügli

Konference Sustainable Development Goals a sídlo OSN Vídeň

9. - 10.10.2018

V září 2015 odsouhlasily členské státy OSN Agendu 2030 a zavázaly se tím, že do roku 2030 prosadí 17 globálních cílů udržitelného rozvoje, tzv. "sustainable development goals". Ve středu pozornosti globální Agendy 2030 stojí člověk. O to více je tak regionální a místní rozměr cílů udržitelného rozvoje důležitější. Na to, jak prosazování těchto cílů vypadá na městské úrovni a jaký má význam pro budoucnost a rozvoj měst, se zaměřila dvoudenní mezinárodní konference, na kterou město Vídeň zve své partnery ze sítě mezinárodních kanceláří Eurocomm-PR.

Za Česko se zúčastnili zástupci Ministerstva životního prostředí, Magistrátu hlavního města Prahy, městských částí Praha 7 a Praha 8, statutárního města Jihlavy, Národní sítě Zdravých měst ČR i novináři.

Veškeré přístupné dokumenty a vybrané fotografie ke konferenci "Sustainable Development Goals a sídlo OSN Vídeň", která se konala 9. a 10. října 2018 ve Vídni naleznete zde.