Slavnostní otevření Zahraniční kanceláře města Vídně v Praze

Slavnostní otevření Zahraniční kanceláře města Vídně v Praze

24.6.2016

Zahraniční kancelář města Vídně v Praze slavila 24. června 2016 znovuotevření své kanceláře. V prostorách Vrtbovského paláce, kde kancelář sídlí, byla činnost kanceláře oficiálně představena za hojné účasti hostů a významných partnerů.

Slavnostního otevření se za pražský magistrát zúčastnila náměstkyně primátorky Petra Kolínská a chybět nemohl ani rakouský vyslanec v České republice Martin Gärtner a další partneři Zahraniční kanceláře. Vídeňské zastoupení v Praze se soustředí především na výměnu know-how mezi pražským a vídeňským magistrátem, ať už v podobě odborných delegací či formálních a neformálních setkání, a snaží se tak o upevnění vztahů mezi městy, která jsou jak historicky, tak kulturně na sebe úzce navázána. Druhou rovinou Zahraniční kanceláře je nabízet českým novinářům témata z rakouské metropole a zprostředkovat novinářské delegace či účast na odborných konferencích ve Vídni.