Programm Schließben

Sujet Dnů Vídně v Lublani 2019

Dny Vídně v Lublani 2019

22. - 24.10.2019

Dny Vídně v Lublani se konaly pod titulem „Města člověku na míru“. Vídeňský starosta Dr. Michael Ludwig zahájil společně s lublaňským místostarostou akci v rámci hudebního koncertu slovinských a vídeňských komponistů. Středobodem hudebního příspěvku byl Ludwig van Beethoven, jehož 250. narozeniny bude město Vídeň slavit od prosince 2019 v rámci jubilejního roku „WienBeethoven2020“.

Moderovaná pódiová diskuze vídeňského starosty Michaela Ludwiga a lublaňského starosty Zorana Jankoviće o otázce, jak mohou obě města nabídnout svým obyvatelům co nejlepší kvalitu života, otevřela dva konferenční dny v lublaňském loutkovém divadle. Oba starostové následně navštívili řadu projektů v centru Lublaně. Během návštěvy města předal starosta Ludwig lublaňskému starostovi otevřenou knihovnu. Návštěva vyvrcholila podpisem vídeňského starosty do zlaté knihy města Lublaně.

Během obou konferenčních dní sdíleli experti obou měst svoje zkušenosti a know-how k tématům jako oběhové hospodářství, overtourism, veřejný prostor jako obývací pokoj města, násilí na ženách, péče o seniory a nové technologie pro seniory a také opatření proti chudobě a bezdomovectví. Účastníci prezentovali příklady best-practice z Lublaně a Vídně a diskutovali o aktuálních urbánních výzvách obou měst.

Galerie

Video

 

Partneři