© Eurocomm-PR/Adam Bezeczky
© Eurocomm-PR/Adam Bezeczky

Delegace

Eurocomm-PR podporuje přeshraniční transfer vědomostí v oblasti městské správy a stará se o to, aby se správní experti a ostatní důležité osoby navzájem setkávali. Intenzivní spolupráce uvnitř sítě měst funguje nejlépe při osobním kontaktu.

Český rozhlas Plus ke kvalitě života ve Vídni
08.05.2019