© PID/Christian Jobst
© PID/Christian Jobst

Delegace

Eurocomm-PR podporuje přeshraniční transfer vědomostí v oblasti městské správy a stará se o to, aby se správní experti a ostatní důležité osoby navzájem setkávali. Intenzivní spolupráce uvnitř sítě měst funguje nejlépe při osobním kontaktu.

Česká delegace se zajímá o vídeňskou bytovou výstavbu
04.03.2020
Žurnalistická rešerše k vídeňské politice bydlení
20.02.2020
Vídeňské inovace a kulturní dědictví v Seznam Zprávách
11.02.2020