Urban Stories

Podle nápadu Wilhelma Gocknera

 

Urban (lat. urbanus‚ 'patřící k městu, městský', od urbs 'město')

"Urban Sketchers" je celosvětové uskupení umělců, kteří malují na místech, kde žijí nebo která navštěvují. "Urban Stories" vypráví příběhy z města Vídně.

© Eurocomm-PR/Sandra Biskup, Urban Sketch Terasa Wientalterasse

"A všichni spolu mluvíme", řekl rak

 Tato terasa ve Vídni, která sedí uprostřed na metru, znáte ji? Mám na mysli tu velkou dřevěnou terasu mezi pátým a šestým městským obvodem, pod kterou sviští metro U4, a vedle níž v širokém kamenném řečišti teče potok, Vídeňka, v obrovském řečišti z kame
08.05.2019