© © Christian Jobst / PID
© © Christian Jobst / PID

4. Konference Inovace ve Vídni: inovační management mezi mýty, metodami a proveditelností

24.01.2019

Management inovací z filozofické a praktické stránky

Filozofický a praktický pohled na inovační management se staly hlavními tématy 4. Konference Inovace, která se uskutečnila 23. ledna 2019 ve Vídeňské radnici.

„Management inovací“ představuje velkou výzvu pro firmy, výzkumné ústavy, vysoké školy a veřejnou správu. Většina velkých organizací se pak zaměřuje na fungující rutinní procesy s opakujícími se úlohami. Tyto rutiny však často stojí v rozporu s inovacemi. Přiblížení se k těmto rozporům z filozofické a praktické stránky bylo hlavním tématem letošní 4. Konference Inovace ve Vídni: zhruba 400 hostů z oblasti vědy, správy a hospodářství si vyměnilo své zkušenosti lidmi s praxí v inovačním managementu.

Ludwig: Globalizace a technologická proměna představují výzvu

Starosta města Vídně Michael Ludwig zahájil konferenci slovy „45 000 lidí ve Vídni pracuje ve vědě a výzkumu. To představuje podíl 5,4 % všech zaměstnaných – Vídeň se tak dostává na 3. místo z 276 regionů EU.“ Podle Ludwiga jsou inovace klíčem řešení problémů v mnoha oblastech každodenního života. Například pokud se jedná o péči, pracovní trh, integraci nebo změnu klimatu. To vše však vyžaduje digitalizaci, flexibilitu a odvahu. Nikdy ale nesmí být zapomenuto na člověka: „Právě u příležitosti 100. výročí ,rudé Vídně’ musíme myslet na hlavní myšlenky tohoto magistrátu: inovace, tak, jak ji chápeme, zlepšuje život Vídeňanům – ne málo, ale výrazně.“

I přes inovaci dochází k inflaci – jak to dělají ostatní?

Během konference panoval mezi zúčastněnými názor, že je často užíván výraz inflace. Důležité však je, jestli pouze jednáme tak, jako bychom byli inovativní, nebo zda inovaci skutečně umožňujeme. Organizátoři 4. Konference Inovace z magistrátního oddělení pro hospodářství, práci a statistiku ukázali na dvanácti příkladech z praxe z firem, vědeckých institutů, neziskových organizací a správy, jak je inovace realizována v praxi. Přístupy se velmi liší, ale jedna věc se shoduje – slova nic nezmění, žádán je čin, což ale zabere mnoho práce.

 

Foto: © Christian Jobst / PID

(bb)

PDF 4. Konference Inovace ve Vídni: inovační management mezi mýty, metodami a proveditelností