European Cities Conference: Artificial Intelligence and E-Government

04.06.2019

Jak budou v roce 2030 v Evropě vypadat městské samosprávy? Město Vídeň se svými partnery ze sítě Zahraničních kanceláří Eurocomm-PR a dalšími experty budou v rámci konference European Cities Conference tentokrát diskutovat o proměnách, které do komunálních záležitostí přináší digitalizace.

Jak budou v roce 2030 v Evropě vypadat městské samosprávy? Město Vídeň se svými partnery ze sítě Zahraničních kanceláří Eurocomm-PR a dalšími experty budou v rámci konference European Cities Conference tentokrát diskutovat o proměnách, které do komunálních záležitostí přináší digitalizace.

Pozornost účastníků červnové vídeňské konference se zaměří na nasazení umělé inteligence do městských služeb, možnosti e-governmentu i na to, jak lze digitalizaci využít ve prospěch společnosti i občanů.

První konferenční den, 18. června 2019, se nejprve ponese ve znamení umělé inteligence a jejího využití. Následně se hosté ponoří do toho, jaká je role a budoucnost člověka ve vztahu k technickým inovacím, sociálním kritériím a demokratickým procesům.

Druhý den konference, 19. června 2019, čeká na účastníky problematika e-governmentu a intenzivní výměna zkušeností a poznatků, do níž přispějí expertky a experti z řady středo- a jihovýchodoevropských měst.

Další informace naleznete zde.

 

Začátek: Úterý, 18. června 2019, 11:30 hod.

Konec: Středa, 19. června 2019, cca 14:00 hod.

Místo: Tech Gate, Donau-City-Straße 1, 1220 Wien

 

Účast na konferenci je bezplatná. Přihlášení prostřednictvím office@eurocommpr.cz a ecc@eurocommpr.at.

Konferenčním jazykem je angličtina. Simultánní tlumočení z/do němčiny bude zajištěno.

Upozorňujeme, že na akci budou pořizovány fotografie k dokumentačním účelům a že tyto fotografie mohou být zveřejněny (i na sociálních sítích).

 

PDF European Cities Conference: Artificial Intelligence and E-Government