© FemCities
© FemCities

Konference FemCities

31.07.2019

Ani v roce 2019 není genderová rovnost samozřejmostí. Oddělení pro ženské záležitosti vídeňského magistrátu a Komise žen Rakouské asociace měst a obcí zve na Konferenci FemCities 2019.

Zastaralé koncepty feminity a maskulinity, stereotypní role žen a mužů a finanční škrty feministických projektů. V dobách, kdy je podpora žen zpochybňována a celá Evropa pociťuje odpor proti úspěchům ženského hnutí, je načase se začít vzájemně podporovat. „Proti tomuto vývoji bojujeme projekty zaměřenými na rovnost mužů a žen a gender mainstreaming. Chceme se učit jedna od druhé a realizovat podobné myšlenky. Chceme společně dosáhnout vyváženější Evropy“, uvádí organizátoři akce.

Cílem konference je výměna konkrétních příkladů nejlepší praxe s odkazem na genderovou rovnost v administrativě, managementu a v projektech nevládních neziskových organizací pro nerovností zasažené skupiny žen. Příklady nejlepší praxe budou představeny během krátkých prezentací a k vidění v projektové galerii, kde se zájemkyně a zájemci mohou o konkrétních projektech informovat napřímo.

Konference se koná v anglickém jazyce. Účastnický poplatek se neplatí, účastnice a účastníci si hradí cestovní náklady. Během konání akce bude zajištěna káva a oběd.  

Kdy: 24. září 2019, 9:00 – 17:00 hod.

Kde: Rooftop Conference Hall Urania, Uraniastraße 1, 1010 Vídeň

Webové stránka: www.femcities.at/

Odkaz pro registraci: www.wien.gv.at/umfrage/index.php/149611?lang=de

 

(bb)

PDF Konference FemCities