© Wiener Linien
© Wiener Linien

Studie ukázala, že Vídeňané milují své město

13.06.2019

Čeho si vážíte na svém městě, kde vidíte výzvy? Nejen na tyto otázky se ptali město Vídeň a Institut IFES v rámci studie „Život a kvalita života ve Vídni 2018“. První výsledky studie byly právě zveřejněny.

Ke spokojenosti se životem ve Vídni se od března do prosince 2018 vyjádřilo celkem 8 450 Vídeňanů. Studie bude prováděna v pravidelných intervalech v rozmezí pěti let s cílem zaznamenat vývoj situace v rakouském hlavním městě v delším časovém horizontu. Vědci z Univerzity Vídeň (Universität Wien) a Institutu IFES sestavili dotazník obsahující 120 otázek z 19 oblastí. Průzkum je zaměřen na témata jako bydlení, práce, rodina, kultura, volný čas, zdraví, vzdělání, ženy, sociální politika, životní prostředí, městské plánování či infrastruktura. Na otázky odpovídají dotazovaní pomocí školních známek – od 1 („velmi dobře“) do 5 („velmi špatně“).

Devět z deseti Vídeňanů žije v rakouské metropoli „velmi rádo“ nebo „rádo“. Obzvláště spokojeni jsou s kulturní nabídkou, volnočasovými aktivitami a možnostmi mobility, které Vídeň nabízí. Vysoce oceňovanými oblastmi jsou pak zejména veřejná doprava, síť cyklostezek, chodníky a pěší zóny. Kulturní vyžití ve městě a nabídku volnočasových aktivit označilo více než 90 % respondentů známkami 1 a 2. Obdobné hodnocení získali i vídeňské tramvaje, autobusy a metro. Velmi dobré známky se odrazily i v oblasti dopravy spojené s životním prostředím: osm z deseti Vídeňanů považuje kvalitu životního prostředí za velmi dobrou nebo dobrou.  

Dostupné bydlení

S ubytovacími možnostmi ve Vídni je 53 % dotázaných „velmi spokojeno“ nebo „spokojeno“. Pro 76 % z nich je jejich ubytovací situace „velmi dobrá“ nebo „dobrá“. Zároveň však ale stoupá počet osob, které se na trhu s nemovitostmi dostávají pod tlak. I to se odráží na výsledku studie. „Nepolevíme a budeme nadále pokračovat v podpoře dotovaného bydlení. Například díky programu Wien-Bonus si mohou být Vídeňané jisti, že budou mít v budoucnu ještě snazší přístup k družstevním nebo sociálním bytům“, říká vídeňský starosta Michael Ludwig.

Město vhodné pro děti

Oblast vzdělání a péče o děti zůstává podle vyjádření dotázaných obyvatel Vídně v porovnání mezi roky 2013 a 2018 stále na stejné úrovni: osm z deseti respondentů označilo nabídku vídeňských škol jako „velmi dobrou“ nebo „dobrou“. Rakouská metropole se podle dotázaných stává i stále více přívětivější k dětem: 65 % označilo Vídeň jako město vhodné pro děti. „S nabídkou školních kampusů, vzdělávacích středisek a bezplatných školek je podle Ludwiga Vídeň na správné cestě. Město chce, aby mladí Vídeňané měli ty nejlepší příležitosti, a proto v příštích letech investuje více než 700 milionů eur do výstavby škol a vzdělávacích zařízení.

Vídeň je motorem rakouského hospodářství

Vídeň láká svými nabídkami na pracovním trhu a zároveň je hnací silou rakouského hospodářství: spokojenost s pracovními příležitostmi v rakouském hlavním městě je konstantně vysoká. Aktuálně hodnotí 69 % dotázaných pracovní příležitosti ve Vídni jako „dobré“ nebo „velmi dobré“ a pouze jedna osoba z deseti je v této oblasti nespokojena.

Podle Ludwiga studie ukazuje, že Vídeňané žijí rádi ve svém městě. „Městu se daří zajistit vysokou kvalitu života pro všechny jeho obyvatele“, dodává vídeňský starosta.

První výsledky studie v německém jazyce: https://www.wien.gv.at/politik-verwaltung/pdf/lebensqualitaet-grundlagenstudie.pdf

(bb)

PDF Studie ukázala, že Vídeňané milují své město