© Pixabay / jpeter2
© Pixabay / jpeter2

Vídeň podporuje odpovědný přístup ve spotřebě masa

15.02.2019

Dobré životní podmínky zvířat by měly být zohledněny jak ve veřejném stravování, tak v konzumu na soukromé úrovni.

Odpovědné chování při nákupu a spotřebě masa: V zájmu zvířat, lidí a životního prostředí by se měla výrazně snížit spotřeba levného masa. Na to upozorňuje oddělení vídeňského magistrátu pro životní prostředí a ochranu zvířat v souvislosti s nově zveřejněnou analýzou organizace pro ochranu přírody a živočišných druhů WWF, která se týká slevových akcí na maso v rakouských supermarketech. Město Vídeň se stává ukázkovým příkladem: ve veřejných zakázkách se zaměřuje na zásady pro dobré životní podmínky zvířat. I vídeňská gastronomie se stane v rámci iniciativy „Jíst přirozeně dobře“ (Natürlich gut essen) udržitelnější a uvědomělejší. Magistrátní oddělení pro ochranu zvířat také poskytuje tipy pro alternativu, která je pro soukromý nákup masa vhodnější.

Zvláštní pravidla pro nákup masa

Organizace WWF ve své analýze zjistila, že maso bývá často prodáváno výrazně pod jeho reálnou cenou, což má negativní dopady nejen na životní prostředí a zdraví, ale i na místní zemědělství. Město Vídeň vydává ve svých zařízeních zhruba 100 000 jídel denně a při nákupu ingrediencí se řídí zvláštními pravidly: v programu „Ekologický nákup Vídeň“ (ÖkoKauf Wien), který stanovuje závazné pokyny v oblasti udržitelnosti veřejných zakázek, jsou pevně zakotveny priority jako etické zacházení se zvířaty a snižování výroby živočišných produktů. „Minulý rok jsme kompletně přepracovali soubor kritérií pro nákup vajec, vaječných produktů a drůbeže. V současné době se upravují podmínky pro nákup hovězího, vepřového a telecího masa, u kterého budou co nejvíce zohledněny životní podmínky zvířat“, uvedla Karin Büchl-Krammerstätter z magistrátního oddělení pro ochranu životního prostředí.

Iniciativa „Jíst přirozeně dobře“

V zařízeních povinné školní docházky bude od letošního roku strava zahrnovat minimálně 50% podíl biopotravin, přičemž nabídka musí obsahovat alespoň jeden vegetariánský pokrm. K pozitivním změnám dochází ale i v gastronomii: iniciativa „Jíst přirozeně dobře“ podporuje ve vídeňských restauracích nabídku jídel a nápojů, které jsou šetrné k životnímu prostředí a dbají na blaho zvířat. „Když se mají dobře zvířata, tak se daří i životnímu prostředí“, dodává Karin Büchl-Krammerstätter.

Konkrétních doporučení vydaných vídeňským magistrátem mohou spotřebitelé využít již například pro nákup vepřového masa. Soubor doporučení „Mějte otevřené oči při nákupu vepřového masa“ (Augen auf beim Schweinefleischkauf) poskytuje přehled o tom, jak jednotlivé značky, pod kterými je maso prodáváno, přistupují k životním podmínkám zvířat. 

 

Foto: © Pixabay / jpeter2

(bb) 

PDF Vídeň podporuje odpovědný přístup ve spotřebě masa