Tato webová stránka používá soubory cookies. Používáním této webové stránky souhlasíte s používáním cookies. Cookies pomáhají webovým stránkám stát se uživatelsky přívětivějšími. Více podrobností zde: Ochrana osobních údajů.OK
Praha a Vídeň představí svá inovativní řešení v rámci Dnů Vídně

Praha a Vídeň představí svá inovativní řešení v rámci Dnů Vídně

23/04/2018

14.-15. května 2018

Inovativní plánování měst, kultura ve veřejném prostoru, budování smart city, zakládání městských holdingů či podpora start-upů ve městě. To jsou témata, kterými se zabývá Praha i Vídeň. Přesně tato a další témata zazní v rámci Dnů Vídně v Praze, na kterých vystoupí odborníci z obou měst. Cílem konference je upevnit vztahy mezi oběma městy, vzájemně se inspirovat a intenzivněji spolupracovat na konkrétních projektech.

Sál architektů na Staroměstské radnici se ve dnech 14. a 15. května promění v inovační hub. V rámci Dnů Vídně zde totiž vystoupí odborníci z vídeňské a pražské radnice a další experti utvářející komunální politiku obou měst. Řešit zde budou otázky, kterými se zabývají obě města a na kterých by mohla společně úžeji spolupracovat.

Smart city, podpora inovací a start-upů, komunikační kanály města a sharing economy

První konferenční den se na Staroměstské radnici sejdou odborníci, kteří budou nejprve diskutovat nad možnostmi utváření chytrého města. Vídeň implementuje svou Rámcovou strategii Smart City např. již od roku 2014 do všech rozhodovacích procesů. Mezi další témata, která v rámci prvního dne konferenční části zazní, patří např. i podpora start-upů jako zdroje inovací ve městě, komunikační kanály města a open data či problematika sharing economy v cestovním ruchu.

Zakládání městských holdingů a inovativních čtvrtí, moderní veřejný prostor a jeho kulturní dimenze

Problematika zakládání městského holdingu, který by zastřešoval městské podniky, patří k aktuálním tématům pražské komunální politiky. Inspirace Vídní a městského holdingu "Wiener Stadtwerke", do kterého patří např. vídeňský dopravní podnik "Wiener Linien" či největší rakouský dodavatel energií "Wien Energie" je jednou z možností i pražské cesty. Vedle zakládání holdingů bude tématizována ovšem i výstavba nových inovativních čtvrtí a utváření veřejného prostoru. Mezi úspěšné projekty, kterými se Vídeň pyšní, řadí např. vybudování nové čtvrti Seestadt Aspern, nacházející se na severovýchodě města.

Dvoudenní konference se koná od 14. do 15. května na Staroměstské radnici, v Sále architektů. Vstup na konferenci je možný po registraci na webových stránkách www.eurocommpr.cz, kde následně bude uveřejněn detailnější program včetně jmén přednášejících. Vstup na konferenci je zdarma.

Dny Vídně se v Praze konají poprvé v historii a to od 13. do 15. května. Záštitu nad nimi převzali pražská primátorka Adriana Krnáčová a vídeňský starosta Dr. Michael Häupl.

TZve formátu pdf ke stažení zde.