Tato webová stránka používá soubory cookies. Používáním této webové stránky souhlasíte s používáním cookies. Cookies pomáhají webovým stránkám stát se uživatelsky přívětivějšími. Více podrobností zde: Ochrana osobních údajů.OK
Slavnostní otevření Zahraniční kanceláře města Vídně v Praze Foto: Štěpán Mikuda

Slavnostní otevření Zahraniční kanceláře města Vídně v Praze

24/06/2016

Eurocomm-PR Praha vítala své hosty v prostorách Vrtbovského paláce

Zahraniční kancelář města Vídně v Praze slavila 24. června 2016 znovuotevření své kanceláře. V prostorách Vrtbovského paláce, kde kancelář sídlí, byla činnost kanceláře oficiálně představena za hojné účasti hostů a významných partnerů.

Slavnostního otevření se za pražský magistrát zúčastnila náměstkyně primátorky Petra Kolínská a chybět nemohl ani rakouský vyslanec v České republice Martin Gärtner a další partneři Zahraniční kanceláře. Vídeňské zastoupení v Praze se soustředí především na výměnu know-how mezi pražským a vídeňským magistrátem, ať už v podobě odborných delegací či formálních a neformálních setkání, a snaží se tak o upevnění vztahů mezi městy, která jsou jak historicky, tak kulturně na sebe úzce navázána. Druhou rovinou Zahraniční kanceláře je nabízet českým novinářům témata z rakouské metropole a zprostředkovat novinářské delegace či účast na odborných konferencích ve Vídni.

  • Mag. Marcin Kotlowski vítá hosty Zahraniční kanceláře v Praz (Foto: Štepán Mikuda)
  • Prostory Zahraniční kanceláře města Vídně v Praze (Foto: Štěpán Mikuda)
  • Vedoucí Zahraniční kanceláře PhDr. Čeněk Kubelka vítá hosty. (Foto: Štěpán Mikuda)
  • Ctí Zahraniční kanceláře byla i návštěva rakouského vyslance Martina Gärtnera na slavnostním otevření Zahraniční kanceláře. (Foto: Štěpán Mikuda)
  • Foto: Štěpán Mikuda
  • Mag. Markus Pöllhuber vítá hosty Zahraniční kanceláře (Foto: Štěpán Mikuda)
  • Foto: Štěpán Mikuda
  • Vyslanec Rakouské republiky Martin Gärtner svolil k rozhovoru pro Praha TV.
  • Foto: Štěpán Mikuda
  • Náměstkyně primátorky Petra Kolínská byla taktéž přítomna na slavnostním otevření kanceláře mměsta Vídně v Praze. (Foto: Štěpán Mikuda)