Tato webová stránka používá soubory cookies. Používáním této webové stránky souhlasíte s používáním cookies. Cookies pomáhají webovým stránkám stát se uživatelsky přívětivějšími. Více podrobností zde: Ochrana osobních údajů.OK
Vídeň přerušila jednání s Airbnb, platforma nerespektovala požadavky města © Regina Hügli

Vídeň přerušila jednání s Airbnb, platforma nerespektovala požadavky města

01/11/2018

Vídeň je v kontaktu s 19 platformami, 13 z nich požadavky dodržuje.

Vídeň více než rok vyjednávala s Airbnb o jednotném výběru místního poplatku a dalších podmínkách působení. Nyní Vídeň jednání přerušila. Airbnb odmítalo požadavky města a nyní mu hrozí pokuty z přestupkového řízení.

Město Vídeň více než rok vyjednávalo s Airbnb o jednotném výběru a platbě poplatků do městské kasy skrze online platformu, s cílem zjednodušit výběr a ulehčit povinnosti jednotlivým pronajímatelům. Poslední říjnový den však vídeňský magistrát ohlásil, že vyjednávání přerušil. Představitelé Airbnb totiž podle Vídně odmítali zásadní podmínky, včetně možnosti města kontrolovat správnost odváděných poplatků.

Magistrát usiloval o dohodu na základě pravidel stanovených v novelizovaném vídeňském zákonu na podporu turismu a kromě jednotného odvádění poplatku skrze Airbnb požadoval mimo jiné společný koordinovaný postup v oblasti výměny a ochrany dat nebo kontrolní mechanismy. Webová platforma však podle Vídně odmítla akceptovat platnost rakouského práva nebo poskytnutí potřebných dat, a to i v podezřelých případech. Obdobnou dohodu přitom město před několika měsíci uzavřelo s konkurenční platformou HomeAway.

Zahájení přestupkového řízení

 „Rádi bychom s Airbnb nalezli řešení, abychom obyvatelům Vídně ulehčili administrativní povinnosti. Jako město Vídeň nejsme nikterak proti podobným modelům sdílené ekonomiky. Nicméně je potřeba říci, že pokud nějaká firma nechce akceptovat rakouské právo jako základní východisko a nepřistupuje na žádné z našich zásadních požadavků, nezbývá pro úspěšnou dohodu příliš prostoru. Proto bohužel musíme vyjednávání s Airbnb přerušit,“ vysvětlil vídeňský radní pro oblast hospodářství Peter Hanke.

Vídeň v nadcházejících dnech vyzve Airbnb k poskytnutí potřebných dat dle platných zákonů. Pokud Airbnb nevyhoví, bude zahájeno přestupkové řízení. Porušení povinností může být potrestáno peněžní pokutou ve výši od 38 do 2100 euro za každý konkrétní případ. Pro pronajímatele k žádné změně nedochází, i nadále pro ně platí povinnost používat zvláštní konto pro řádné hrazení místních poplatků i nahlašovat městu vybrané statistické údaje – tedy povinnosti, které Vídeň chtěla přenést přímo na Airbnb.

Jak vypadá celková situace ve Vídni?

Kromě platformy HomeAway, s níž Vídeň obdobnou dohodu uzavřela, splňuje zákonné požadavky dalších dvanáct platforem. Pět platforem zákonné povinnosti porušuje a nyní proti nim běží přestupkové řízení. Včetně Airbnb je tedy Vídeň v kontaktu celkem s devatenácti online platformami.

Jednotný výběr poplatků skrze platformy umožnila novela vídeňského turistického zákona z roku 2017. Cílem novely, která byla několikrát označena jako evropský best practice, bylo snížit administrativní zátěž pro magistrát i pro pronajímatele a zajistit co nejjednodušší výběr poplatků.

Foto: © Regina Hügli

(ml)

PDF Vídeň přerušila jednání s Airbnb, platforma nerespektovala požadavky města