Bydlení ve vídeňské čtvrti Seestadt Aspern

Airbnb nesmí ve Vídni nabízet obecní byty, rozhodl soud

19.5.2021

Obecní byty ve Vídni nesmějí být pronajímány přes Airbnb. Ve sporu radnice a internetové platformy o tom rozhodl obchodní soud ve Vídni, informovala rakouská tisková agentura APA.

Město Vídeň dosáhlo úspěchu v právním sporu s Airbnb ve věci pronájmu obecních bytů, ohlásila kancelář vídeňské radní pro bytovou politiku Kathrin Gaál. Podle vyjádření z radnice určil obchodní soud ve Vídni v prvoinstančním rozhodnutí, že obecní byty nemohou být na platformě nabízeny k pronájmu. Soudní rozhodnutí zatím nenabylo právní moci, doplnila APA.

Airbnb sice Vídni nabízelo zablokování jednotlivých inzerátů v obecních bytech, pokud dostane konkrétní oznámení od městské bytové agentury Wiener Wohnen, to však podle radnice nebylo proveditelné. Vídeňská radnice naopak předala Airbnb seznam adres všech obecních bytů, které měly být plošně vyřazeny, a několikrát platformu k odstranění vyzvala. Nakonec město zvolilo soudní cestu.

„Je zcela rozumné, aby platformy jako Airbnb důsledně podporovaly město v jeho nasazení proti zneužívání obecních bytů pro podnájmy. Jednotlivé kontrolování každého inzerátu na Airbnb je neefektivní a v mnoha případech to dokonce ani není možné. Naším jasným cílem proto je, aby Airbnb zablokovalo všechny adresy obecních bytů,“ uvedla vídeňská radní.

V rozsudku podle tiskové agentury APA stojí, že žalovaný je bezodkladně povinen zablokovat veškeré nabídky k pronájmu respektive podnájmu obecních bytů města Vídně, jejichž seznam má k dispozici. Radnice navíc rozsudek interpretuje tak, že stanovuje obecný zákaz pronájmu bytů, na které se vztahuje nějaká forma zákazu pronájmu či jiná omezení. Zástupci Airbnb uvedli, že chtějí s městem i nadále spolupracovat a najít společné řešení.

Vídeň se problematice internetových platforem věnuje dlouhodobě. Koncem roku 2019 prosadila na úrovni EU v Evropském výboru regionů katalog požadavků pro nastavení jasných pravidel pro digitální platformy. A již o dva roky dříve novelizovala místní turistický zákon, který stanovil pravidla pro odvádění místních poplatků.

Další informace

Vídeň prosadila regulaci platforem typu Airbnb

 

Tisková zpráva v PDF

(ml)