sledování televize

Časté sledování amerických kriminálek zkresluje vnímání reality, tvrdí vídeňští vědci

29.7.2021

Lidé, kteří v televizi opakovaně sledují kriminální pořady z USA, častěji podléhají zkresleným dojmům o trestním systému i rozsudku smrti ve vlastní zemi. Domněnku potvrdili vědci z vídeňských univerzit na základě opakované studie. V ní se osmnáct procent Rakušanů domnívalo, že rozsudek smrti je v zemi stále praktikován, nejvíce mylných odpovědí přitom bylo právě mezi fanoušky amerických kriminálek.

Trojice výzkumníků z Lékařské univerzity ve Vídni a Universität Wien se zaměřila na otázku, zda a jak sledování kriminálních vysílání ovlivňuje vnímání reality. První průzkum provedli už v roce 2016 a nyní jej zopakovali na reprezentativním vzorku obyvatel Rakouska. Výsledky před pěti lety ukázaly, že 11 procent obyvatel mylně vycházelo z předpokladu, že v Rakousku existuje a je praktikován trest smrti. Aktuální průzkum na větším vzorku obyvatel odhalil dokonce 18 procent mylných odpovědí.

V online dotazníku se nacházely například otázky jako „Kolik vězňů v Rakousku podle Vás nyní čeká na vykonání rozsudku smrti“ a „Kolik vězňů v Rakousku bylo podle Vás v posledních pěti letech popraveno smrtelnou injekcí.“ Podle Benedikta Tilla z Lékařské univerzity ve Vídni je z výsledků jasně patrná souvislost mezi sledováním amerických krimi pořadů a zvýšeným výskytem názoru, že trest smrti je vykonáván i v Rakousku, a to bez ohledu na pohlaví, věk či vzdělání dotazovaných.

„Lidé stále ukládají informace, i když se koukají na televizi. Naneštěstí ale člověk rychle zapomíná, odkud danou informaci získal. Lidé, kteří sledují mnoho amerických seriálů, si ukládají různé informace k justičnímu systému a rozsudku smrti v USA. Během ad hoc průzkumu k trestu smrti v Rakousku pak může lehce dojít k dočasnému zmatení,“ uvádí Benedikt Till. Trest smrti není přitom v Rakousku vykonáván od padesátých let.

Výzkumníci z Lékařské univerzity ve Vídni a Universität Wien pokládali otázky respondentům bez přípravy a nevylučují proto, že v jiné situaci a kontextu by se míra nesprávných odpovědí mohla snížit. Zároveň však doplňují, že na základě jejich studie lze předpokládat, že v souvislosti se zvýšeným konzumem médií se mohou vyskytovat i další předsudky a mýty i k dalším tématům – například v souvislosti s lidským zdravím a zdravotnictvím.

Výsledky zkoumání publikoval odborný časopis Frontiers in Psychology. (The Relationship Between Crime-Related Television Viewing and Perceptions of the Death Penalty: Results of a Large Cross-Sectional Survey Study; Benedikt Till, Florian Arendt, and Thomas Niederkrotenthaler).

Open-Access: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.715657/full  

 

Tisková zpráva v PDF

(ml)