Preventivní opatření proti koronaviru

12.03.2020

Město Vídeň zavádí preventivní opatření proti koronaviru a k ochraně před nákazou infekcí CoViD-19.

Zdravotnická zařízení ve Vídni spolupracují s příslušnými orgány na spolkové úrovni, aby zabránila šíření viru a ulehčila nemocnicím. Všechna preventivní opatření k utlumení nemoci jsou společně se spolkovými orgány prováděna co nejrychleji. Město Vídeň také zřídilo informační linku s cílem podporovat v čase koronaviru starší obyvatele se zásobováním potravinami, medikamenty atd.: 01/4000-4001.

 

Informace města Vídně ke koronaviru v němčině (aktualizováno častěji) a angličtině.