vídeňská radnice

Vídeň oslavila 100 let jako spolková země

10.11.2020

Přesně před sto lety se rakouské hlavní město osamostatnilo od sousední spolkové země Dolní Rakousko a stalo se samostatnou spolkovou zemí. Kulaté jubileum ale Vídeň oslavila pouze slavnostní schůzí nejvyšších činitelů.

Až do konce Habsburské monarchie byla Vídeň hlavním říšským městem a současně hlavním městem korunní země Dolní Rakousy. Až ústava nově vzniklého poválečného Rakouska z roku 1920 přisoudila Vídni statut samostatné spolkové země. Formální odtržení od Dolního Rakouska sice trvalo do konce následujícího roku, Vídeň si ale jako výročí zvolila den první schůze nového zemského sněmu, která se odehrála 10. listopadu 1920.

Ve vídeňském zemském sněmu zasedají stejní zástupci jako v městském zastupitelstvu, jedná se ale o dvě rozdílné a samostatné instituce a jejich schůze se tradičně konají nezávisle na sobě. Městské zastupitelstvo se zabývá komunální problematikou, zemský parlament plní podobnou funkci jako krajská zastupitelstva v Česku a zároveň vysílá členy do druhé komory rakouského parlamentu, Spolkové rady.

Kvůli aktuálním koronavirovým opatřením připomněla rakouská metropole letošní jubilejní výročí pouze slavnostní schůzí nejvyšších vídeňských představitelů za účasti starosty, členů městské rady, předsednictva zemského parlamentu a městského zastupitelstva.

Tisková zpráva v PDF

(ml)