Obraz od Modiglianiho

Vídeňská Albertina letos pozve na Modiglianiho i na Dürera

13.1.2021

Tak jako většina kulturních institucí doufá i vídeňská Albertina, že bude rok 2021 přát kultuře a výstavám více než rok předchozí. Pro rok 2021 si proto Albertina připravila bohatý program, který sahá od krajinných maleb Albrechta Dürera po díla Amedea Modiglianiho, která připomenou stoleté jubileum autorova úmrtí. Prostor získá i v současnosti nejvýznamnější rakouská malířka Xenie Hausnerová a její působivá díla stavící do popředí inscenované situace, v kterých hraje prim člověk. Nejen obrazy, ale i fotografie mapující např. německé meziválečné období ve výstavě „Faces. Síla tváře.“ či fotografická série kriticky dokumentující Ameriku a tzv. americký sen čekají na návštěvníky vídeňské galerie.

Výstava „Faces. Síla tváře.“

12. 2. – 24. 5. 2021

Výstava „Faces. Síla tváře“ představuje portréty z německého meziválečného prostředí. Výchozím bodem je vynikající fotografická série Helmara Lerskiho „Metamorfóza – proměny světlem“ z let 1935 a 1936. Ve 20. a 30. letech fotografové radikálně inovovali chápání klasického portrétu: snímky se již nepoužívají k zachycení osobnosti člověka, ale k inscenaci tváří podle vlastních představ. Prostřednictvím tváří se tak vyjadřují estetické představy avantgardy i společenské dění v meziválečném období. Zachyceny jsou experimenty týkající se prezentace nových forem, vztahu mezi individualitou a lidským typem, feministického chápání role žen a politické ideologie. Všechna tato dění na sebe naráží a rozšiřují chápání portrétní fotografie.

Výstava „Krajiny“. Od Albrechta Dürera po Paula Kleeho

5. 3. – 30. 5. 2021

Výstavou „Krajiny“ zve Albertina na pestrou procházku krajinou pěti století. Ta vede od autonomního chápání obrazu krajiny Dürerovy doby přes  Bruegela, Rembrandta a nizozemský zlatý věk, Canalettovy veduty a Poussinovy a Lorrainovy efektní studie krajiny. Doplněna je výstava klíčovými díly zachycující romantickou krajinu a rakouské akvarelové umění 19. století včetně vídeňských pohledů Jakoba Alta.

Výstava „True Lies“ od Xenie Hausnerové

30. 4. – 25. 7. 2021

Výstavou „True Lies“ představuje vídeňská Albertina jednu z nejdůležitějších rakouských malířek současnosti. Výstava se zaměřuje především na inscenaci, kterou se díla Xenie Hausnerové vyznačují. Umělkyně, která dříve pracovala jako scénografka, pracuje při své tvorbě především s prostorovým rozvržením svého ateliéru. Fragmenty automobilů nebo vlakových součástek se stávají kulisami, banálními každodenními předměty. Do tohoto prostředí aranžuje i své modely. V převážně ženském kosmu se postavy odtrhují od původní osoby a přijímají novou roli v příbězích Hausnerové, které nelze jasné vyložit. Výstava je retrospektivní, začíná tak nejranějšími díly z 90. let a končí nejnovější sérií „Exulantů.

Výstava „American Photography“

16. 6. – 29. 8. 2021

Výstava fotografií „American Photography“ se zaměřuje na hlavní proudy americké fotografie, a to od 40. let až do konce tisíciletí. Proměna „amerického snu“ je příznačná pro řadu zde vystavených fotografií, které vtipným a kritickým způsobem nastavují zrcadlo společnosti. Rafinované barevné fotografie dokumentující konzumní kulturu se střídají se street fotem. Místo rozsáhlé prezentace přírody jsou dokumentovány osídlené krajiny a dopady cestovního ruchu na ni.  K vidění jsou fotografie od Diane Arbusové, Philip-Lorca di Corcia,  Williama Egglestona, Lee Friedlandera, Nana Goldina, Raye K. Metzkera, Lisette Modelové, Cindy Shermanové, Stephena Shorea, Joela Sternfelda a Garryho Winogranda.

Výstava „Modigliani - Picasso“. Revoluce primitivismu.

17. 9. 2021 – 9. 1. 2022

U příležitosti 100. výročí od úmrtí vzdává galerie Albertina hold italskému malíři a sochaři Amedeovi Modiglianimu, a to velkou retrospektivou, která představuje v několika ohledech premiéru. Modigliani je známý jako portrétista, průkopník art deca a bohém, pro jehož život jsou příznačné alkoholové a drogové excesy. Výstava v Albertině ho poprvé ukazuje především jako předního avantgardistu, který vedl primitivistickou revoluci až do 20. století. Modigliani přitom bude v Rakousku uveden poprvé: k vidění budou jeho slavné akty, mimořádné portréty a i některé z jeho několika dochovaných soch. Výstava čítá díla pocházející z největších a nejvýznamnějších muzeí i soukromých sbírek, a to z Ameriky i Asie. Výstava Modiglianiho tvorby bude obohacena i díly Pabla Picassa, Constantina Brâncuşi a André Deraina, která jsou jakýmisi artefakty tzv. primitivní - prehistorické, archaické a mimoevropské - kultury.

Výstava Michely Ghisettiové

říjen 2021 – leden 2022

Vídeňská galerie Albertina je první galerií v Rakousku, která prezentuje rozsáhlou retrospektivu italské umělkyně Michely Ghisettiové. Díla Ghisettiové, která se v roce 1966 narodila v italském Bergamu a od roku 1992 žije ve Vídni, se pohybují mezi póly abstrakce a figurace. V jejím umění do sebe plynou biograficko-emocionální a filozoficko-umělecko-teoretické prvky a přesně ty vytváří koncepčně přísné, ale také vtipné a intuitivní pracovní skupiny, s kterými Ghisettiová za použití různých materiálů tvoří vždy nový obsah.

Další informace

Budoucí výstavy v Albertině

Tisková zpráva v PDF

(msp)