Stříbrné polštáře Andy Warhol

Vídeňský Mumok zve na nepoznaného Warhola

1.10.2020

Nově zpřístupněnou výstavou „ANDY WARHOL EXHIBITS a glittering alternative“ a výstavou „RAID THE ICEBOX 1“ zve muzeum moderního umění Mumok ve Vídni na méně známá Warholova díla a odkrývá nepoznanou tvář slavné pop-artové ikony. Obě výstavy bude možné navštívit až do 31. ledna 2021.

Od 25. září 2020 až do 31. ledna 2021 se návštěvníci vídeňského muzea moderního umění mohou těšit hned na dvě výstavy Warholových děl. Zatímco výstava „ANDY WARHOL EXHIBITS a glittering alternative“ představí Warholovu doposud nepoznanou tvorbu z rané i pozdější umělecké etapy, výstava „RAID THE ICEBOX 1“ prezentuje Warholovu početnou sbírku předmětů od židlí, dek, deštníků až po 194 párů bot.

Výstava „ANDY WARHOL EXHIBITS“ návštěvníkům naopak nabídne Warholovu tvorbu, obzvláště pak kresby a skicy Andyho Warhola z 50. let, kdy v jeho tvorbě hrají prim motivy mužského těla a homoerotické symboly a gesta. Rozsah jeho prací tak sahá od děl, která prezentoval na své první výstavě „Fifteen Drawings Based on the Writings of Truman Capote“ v roce 1952 přes jeho doposud nevystavené sochy z papíru z roku 1954 až po jeho queer kresby z roku 1953. Druhá část výstavy se pak zaměřuje na Warholovy umělecké série z šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let. K nejznámějším patří např. plechovky Campbellovy polévky či portérty slavných osobností.

Další informace

ANDY WARHOL EXHIBITS (v angličtině) – mumok.at

Tisková zpráva v PDF

(msp)