Ženy ve Vídni pobírají nižší důchody než muži. Rozdíl činí v průměru 641 euro.

4.9.2020

Chudoba ve stáří hrozí ve Vídni podle slov radní pro ženské otázky Kathrin Gaalové především ženám v důchodovém věku. Ty podle vídeňské radnice pobírají v průměru o 32,6 %, tedy o 641 euro, měsíčně nižší důchod než muži. Důvodem je mj. i platová nerovnost.

Nůžky mezi důchodovými příjmy žen a mužů se ve Vídni rozevírají. Na skutečnost, že ženy ve Vídni pobírají v průměru o 641 euro měsíčně nižší důchod než muži, poukazuje vídeňská radnice i prostřednictvím tzv. Equal Pension Day, který ve Vídni letos připadl na 2. září. Toto datum přitom značí ten den v roce, kdy muži pobrali od jeho začátku tolik, kolik ženy poberou za celý kalendářní rok. Podle vídeňské radní Kathrin Gaalové je tato informace alarmující. Situace ve Vídni je přitom v porovnání se zbylými rakouskými spolkovými zeměmi nejlepší. Nejhorší situaci zažívá Vorarlbersko, kdy letošní Equal Pension Day připadl již na 7. července. Co se týče celostátního srovnání, tak dosahuje rozdíl mezi důchody žen a mužů v Rakousku 41,9 %. Rakouské ženy tak v průměru získávají o 825 euro měsíčně nižší důchod než jejich vrstevníci opačného pohlaví.

Důvodem je podle Gaalové mj. i platová nerovnost mezi muži a ženami. Den, který značí, kdy muži získají stejnou výši příjmu jako ženy do konce roku, tzv. Equal Pay Day, letos ve Vídni připadá na 22. října. Vedle rozdílů ve výši platu lze uvést i další důvody, které vysvětlují nižší důchod seniorek. Podle vídeňské radnice jsou to především ženy, které odvádí neplacenou práci, starají se o nemocné rodinné příslušníky, jsou na mateřské či pracují na poloviční úvazky.  Platí přitom, že čím více let strávíte v práci na poloviční úvazek, tím nižší důchod ve stáří obdržíte.

Akcí Equal Pension Day se podle Gaalové Vídeň snaží na nerovnosti poukazovat a bojovat za rovné příjmy žen i mužů. Cílem města je pak pomyslné nůžky mezi příjmy žen a mužů zcela uzavřít a podporovat dívky v jejich výběru zaměstnání a tvorbě rovných příležitostí.

Více informací k Equal Pension Day naleznete na https://www.staedtebund.gv.at/themen/frauen/equal-pension-day/.

msp

PDF Ženy ve Vídni pobírají nižší důchody než muži. Rozdíl činí v průměru 641 euro.