Tato webová stránka používá soubory cookies. Používáním této webové stránky souhlasíte s používáním cookies. Cookies pomáhají webovým stránkám stát se uživatelsky přívětivějšími. Více podrobností zde: Ochrana osobních údajů.OK
O nás © Wien-Energie / Popp-Hackner und Popp

O nás

Od 1. ledna 2016 se společnost Eurocomm-PR, podnik spadající pod Wien Holding, aktivně stará o PR města Vídně v Bělehradě, Bratislava, Budapešti, Krakově, Lublani, Praze, Sarajevu, Sofii a Záhřebu.

Cíle

Cílem společnosti Eurocomm-PR je upevňovat pozici města Vídně jako významného centra v srdci Evropy, podporovat výměnu mezi jednotlivými městy a posilovat přítomnost Vídně na cílových trzích. Evropa se musí ze současné hospodářské a měnové unie vyvinout v unii i v oblasti sociální a environmentální. To mimo jiné také znamená chránit a hájit sebeurčovací právo měst a obcí v oblasti veřejných služeb.

Eurocomm-PR podporuje město Vídeň především tím, že mu nabízí veškeré komunikační nástroje, které mu pomáhají při své prezentaci navenek. Vídni je tak umožněno profilovat se jako kosmopolitní metropole, jako vzor udržitelného rozvoje a jako města, v kterém je zajištěna společenská rovnováha. Úkolem společnosti Eurocomm-PR je poskytovat a dále rozvíjet veškeré komunikační nástroje a to jak pro vídeňské politické představitele, tak pro jednotlivé magistrátní útvary či městské podniky a další. Úspěšná realizace tohoto úkolu má vést k vytvoření těch nejlepších předpokladů, které jsou nezbytné pro produktivní přeshraniční dialog mezi politickými a magistrátními složkami. Šance na vytvoření a rozvoj společných projektů se tím významně zvyšují. Včasné rozpoznání příležitostí, ale i rizik, bude tímto městu Vídni zajištěno.

Naše pole působnosti

Společnost Eurocomm-PR nabízí zaměstnancům města Vídně a účastníkům odborných mezinárodních delegací detailní a přesné zpravodajství o politickém dění, městské správě, ekonomice a mediální scéně v cílových městech. Aktuální zprávy z Bělehradu, Budapeště, Krakova, Lublaňe, Prahy, Sarajeva, Sofie a Záhřebu se sumarizují dvakrát do týdne a nabízí Vídni přehled o tématech, která hýbou místními médii. Speciálně sestavené rešerše dodávají zaměstnancům města Vídně rozhled nad rozhodovacími procesy a aparáty městské správy v oblasti středovýchodní a jihovýchodní Evropy. Přítomnost spolupracovníků přímo v cílových městech pomáhá především v odhadnutí příležitostí a rizik a dále nabízí také názor „insidera“ na aktuální politické a ekonomické události.

V rámci mediální práce leží fokus na komunikaci stěžejních témat města Vídně směrem k místním cílovým skupinám. Výběr témat se odráží od témat, která jsou pro město Vídeň prioritní. Novináři z cílových měst navštěvují pravidelně město Vídeň a to jak za účelem pořízení rozhovorů k aktuálním vídeňským tématům, tak za účelem osobního seznámení s projekty městského rozvoje. V komunikaci navenek pomáhají samozřejmě firemní facebookové a twitterové stránky v jazycích jednotlivých měst.

V městech, kde jsou zahraniční kanceláře zastoupeny, se organizují i tzv. vícedenní Vídeňské dny, které poskytují zástupcům města Vídně příležitost osobně se seznámit s místními městskými autoritami, mediálními zástupci a významnými ekonomickými subjekty.

Eurocomm-PR podporuje výměnu know-how mezi Vídní a městy zahraniční sítě a stará se i o politickou reprezentaci při organizaci bilaterálních delagací.

Pro ekonomiku města Vídně sestavuje Eurocomm-PR také týdenní přehled veřejných zakázek z cílových měst a zemí. Tento pak slouží společnosti ANKÖ, která s tímto přehledem dále pracuje a zveřejňuje ho.

Veškeré informace k mezinárodním aktivitám města Vídně naleznete na www.wien.gv.at/english/politics/international/