Naše poslání a naše služby


Eurocomm-PR, podnik městského Wien Holdingu, poskytuje městu Vídni jako mezinárodnímu hnacímu motoru a "smart city" městu v zahraničí udržitelnou pozici. Vídeň je zeměpisně i historicky zakořeněným centrem v srdci Evropy a ve střední a jihovýchodní Evropě zaujímá zodpovědnou roli. Vídeň je přirozeným kulturním rámcem pro partnerský dialog měst v evropském kulturním kontextu, obzvláště v čase silně globalizovaného světa, a to hlavně v oblastech poskytování služeb obecného zájmu, výměny zkušeností a v dialogu třeba k energetickému zásobování nebo k vývoji konceptu smart city.

Výměna ​​​

management znalostí, analýza, consulting, vypracování podkladů

Komunikace

profesionální marketing a PR navenek a marketing značky "město Vídeň" v cizině

Spolupráce

networking s multiplikátory a dalšími významnými infuencery pro projekty a new business pro vídeňskou komunální ekonomiku

Nejenom z tohoto důvodu pověřila vídeňská městská rada společnost Eurocomm-PR zintenzivněním výměny znalostí a spoluprací mezi vídeňskou městskou správou a partnerskými městy Bělehradem, Bratislavou, Budapeští, Krakovem, Lublaní, Prahou, Sarajevem, Sofií a Záhřebem. Na úrovni regionálního partnerství dává Vídeň k dispozici své know how a bere v potaz zájmy a výzvy jednotlivých měst, aby si zajistila své pozice jako místa pro investice a regionálního centra. Hlavním významem je přitom udržitelná kvalita života Vídeňanů ale také obyvatel sousedních zemí a také úspěch v mezinárodní soutěži.

Cíle

Cílem je podpořit výměnu hlavně v oblasti správní a v oblasti poskytování služeb obecného zájmu. Vídeň je metropole s efektní správou a představuje know how svých zařízení a podniků, ale také svoji vůdčí kulturní roli a své modely udržitelného rozvoje i sociální vyváženosti. Přeshraniční spolupráce s jednotlivými městy otevírají prostor k definování a k realizaci společných projektů, ať už se jedná o strategie smart city, které se orientují na budoucnost, nebo o projekty v dopravě, zacházení s energií, zásobování pitnou vodou nebo o čistotu ovzduší.

Naše působnost

Eurocomm-PR zprostředkovává odborníky nebo ostatní aktéry z města Vídně jako vhodné účastníky workshopů nebo přednášek a zásobuje cílová města nejžhavějšími novinkami z Vídně (politika, ekonomika, správa, kultura).

Vídeň komunikuje své strategické kompetence v oblasti kvality života (mobilita, životní prostředí, smart městská správa, poskytování služeb obecného zájmu) a stojí bok po boku jednotlivým cílovým městům jako poskytovatel svého know how a intenzivní meziměstské výměny. Naši spolupracovníci na místě znají vhodné oblastní partnery z politiky, správy i z médií a skrze svoji práci garantují znalostní i informační náskok města Vídně. Touto prací rozšiřujeme pro Vídeň další oblasti zájmu a dodáváme k nim podklady.

Rozsah naší spolupráce s našimi cílovými městy najdete na stránkách jednotlivých zahraničních kanceláří.