Tato webová stránka používá soubory cookies. Používáním této webové stránky souhlasíte s používáním cookies. Cookies pomáhají webovým stránkám stát se uživatelsky přívětivějšími. Více podrobností zde: Ochrana osobních údajů.OK

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o informační povinnosti

(prohlášení o ochraně dat)

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velkou prioritou. S Vašimi daty zacházíme výhradně v souladu s Obecním nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Na této stránce Vás informujeme o nejdůležitějších aspektech datového zpracování v souvislosti s našimi webovými stránkami.

Kontakt s námi

Pokud nás kontaktujete přes formulář na našich webových stránkách nebo přes e-mail, budou Vámi zadaná data i případné s tím související odpovědi uchovány z důvodu zpracování po dobu šesti měsíců. Tyto data bez Vašeho souhlasu nepředáváme dále.

Cookies

Naše stránky používají tzv. "cookies". Jedná se o data malé velikosti, která jsou pomocí internetového prohlížeče uchována na Vašem koncovém zařízení. Tato data nezpůsobují žádné škody.

My používáme cookies, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivá. Některé cookies zůstávají uloženy na Vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Cookies nám umožňují rozpoznat Váš internetový prohlížeč, pokud naše stránky znovu navštívíte.

Pokud si toto nepřejete, můžete si Váš prohlížeč nastavit tak, aby Vás o ukládání cookies informoval. Ukládání můžete povolit také jen jednorázově.

Pokud cookies deaktivujete, nemusí být naše webová stránka plně funkční.

Analýza webové sítě

Naše stránka používá funkci Google Analytics, abychom mohli sledovat používání našeho webu. Informace o Vašem nakládání se stránkou jsou ukládány společností Google Inc. Google používá tyto informace pouze k analýze návštěvnosti webové stránky a sestavuje anonymizovaná vyhodnocení a grafiky k návštěvnosti webu (počet návštěv, počet stránek navštívených uživatelem atp.) Tyto informace používáme pouze pro marketingový průzkum a především k optimalizaci našich webových stránek. Více informací ke Google Analytics najdete na www.google.com/analytics. K vyhodnocování návštěvnosti stránek slouží cookies. Takto získané informace jsou přenášeny na server poskytovatele a jsou zde uloženy.

Tuto službu můžete deaktivovat tím, že v prohlížeči ukládání cookies vypnete.

Náš zájem v souladu s GDPR je zlepšení naší nabídky spotřebiteli a zlepšení naší webové prezentace. Privátní sféra našich uživatelů je důležitá. Uživatelská data jsou zpracována pod pseudonymy.

Vaše práva

Náleží Vám tato práva: právo na informace, opravu údajů, vymazání, omezení, přenos dat, právo na odvolání a opozice. Pokud máte dojem, že zpracování Vašich údajů odporuje právu na ochranu osobních údajů nebo pokud jsou Vaše požadavky na právo o ochraně osobních údajů jinak porušovány, můžete kontaktovat místní dozorčí orgán. V České republice je to Úřad pro ochranu osobních údajů.

Naše kontaktní údaje:

EUROCOMM-PR GmbH - odštěpný závod
Karmelitská 25
118 00 Praha 1
Česká republika
T +420 776 516 333
E office@eurocommpr.cz

Za zpracování zodpovídá Eurocomm-PR GmbH, zastoupená paní Mag.a Alexandrou Radl, Renngasse 5/3, 1010 Vídeň

Zmocněncem pro ochranu dat je Mag. Ing. Markus Oman, CSE (O.P.P.)
datenschutz@wienholding.at