Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osoobních údajů pro zasílání Newsletteru

Prohlášení o ochraně osobních údajů ke stránce www.eurocommpr.cz a k soutežím pořádaným Eurocomm-PR

Prohlášení o informační povinnosti ohledně zasílání newsletteru

(prohlášení o ochraně osobních údajů/Stanovy Magistrátního odboru 27 podle čl. 13 k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů)

Berte, prosím, v úvahu, že Vámi poskytnutá data budou zpracována na základě právních zásad, které se týkají zasílání newsletteru (newsletter ze zahraničních kanceláří, aktuální zprávy, City News, sborník Kommunalupdate).

Účel

Management a záznam mezinárodních aktivit města Vídně v rámci plnění smlouvy společností Eurocomm-PR pověřené vídeňským Magistrátním odborem 27.

Právní podklady

Smlouva týkající se úkonů v rámci mezinárodních aktivit města Vídně

[AZ: MA 27-262311/17 vzešlé z nařízení městské rady z 1. června 2017; GFW 01464-2017/0001].

V rámci plnění smlouvy je vyžadován souhlas se zasíláním výše uvedeného newsletteru. Newsletter bude zasílán až do odvolání. Váš souhlas se zasíláním můžete kdykoli zrušit na adrese newsletter@eurocommpr.cz.

Za tímto účelem se zpracovávají následující údaje: pohlaví, jméno a příjmení, e-mailová adresa, funkce, instituce.

Vaše osobní údaje se nepředávají třetím osobám ani do jiných zemí, které nejsou členy EU.

Automatizované zpracování neprobíhá.

Pokyny

Vaše osobní údaje budou po vypršení právní lhůty o shromažďování údajů (skartovací nařízení Magistrátu města Vídně) vymazány.  Máte právo na informace o Vašich osobních datech, na jejich opravení, vymazání nebo na vymezení jejich zpracování nebo na námitku k jejich zpracování. Jste-li názoru, že se s Vašimi právy nakládá v rozporu s nařízením nebo se Vám Vašich práv nedostává v plném rozsahu, máte možnost podat stížnost u příslušného úřadu, který se zabývá ochranou osobních údajů.

Další informace

Za zpracování je zodpovědný:

Magistrát města Vídně, Odbor 27 – evropské záležitosti
E 
post@ma27.wien.gv.at
T +43 (0)1 4000 27004 

Další otázky ohledně ochrany osobních údajů Vám zodpoví zmocněnec města Vídně pro oblast ochrany osobních údajů na e-mailové adrese: datenschutzbeauftragter@wien.gv.at

Další informace naleznete na internetu na stránce https://www.wien.at

 

Prohlášení o informační povinnosti

(prohlášení o ochraně dat)

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velkou prioritou. S Vašimi daty zacházíme výhradně v souladu s Obecním nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Na této stránce Vás informujeme o nejdůležitějších aspektech datového zpracování v souvislosti s našimi webovými stránkami.

Kontakt s námi

Pokud nás kontaktujete přes formulář na našich webových stránkách nebo přes e-mail, budou Vámi zadaná data i případné s tím související odpovědi uchovány z důvodu zpracování po dobu šesti měsíců. Tyto data bez Vašeho souhlasu nepředáváme dále.

Cookies

Naše stránky používají tzv. "cookies". Jedná se o data malé velikosti, která jsou pomocí internetového prohlížeče uchována na Vašem koncovém zařízení. Tato data nezpůsobují žádné škody.

My používáme cookies, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivá. Některé cookies zůstávají uloženy na Vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Cookies nám umožňují rozpoznat Váš internetový prohlížeč, pokud naše stránky znovu navštívíte.

Pokud si toto nepřejete, můžete si Váš prohlížeč nastavit tak, aby Vás o ukládání cookies informoval. Ukládání můžete povolit také jen jednorázově.

Pokud cookies deaktivujete, nemusí být naše webová stránka plně funkční.

Analýza webové sítě

Naše stránka používá funkci Google Analytics, abychom mohli sledovat používání našeho webu. Informace o Vašem nakládání se stránkou jsou ukládány společností Google Inc. Google používá tyto informace pouze k analýze návštěvnosti webové stránky a sestavuje anonymizovaná vyhodnocení a grafiky k návštěvnosti webu (počet návštěv, počet stránek navštívených uživatelem atp.) Tyto informace používáme pouze pro marketingový průzkum a především k optimalizaci našich webových stránek. Více informací ke Google Analytics najdete na www.google.com/analytics. K vyhodnocování návštěvnosti stránek slouží cookies. Takto získané informace jsou přenášeny na server poskytovatele a jsou zde uloženy.

Tuto službu můžete deaktivovat tím, že v prohlížeči ukládání cookies vypnete.

Náš zájem v souladu s GDPR je zlepšení naší nabídky spotřebiteli a zlepšení naší webové prezentace. Privátní sféra našich uživatelů je důležitá. Uživatelská data jsou zpracována pod pseudonymy.

Soutěže

Osobní data, která jsou zpracována za účelem účasti v soutěžích, budou po ukončení soutěží smazána. K předání dat výherců našim soutěžním partnerům dochází jen tehdy, je-li toto pro předání výhry nezbytné. K předání dat třetím osobám nedochází, pokud k tomuto není podán souhlas nebo v případě nezletilých souhlas jejich zástupců nebo pokud k tomuto předání není společnost Eurocomm-PR na základě právní či úřední vyhlášky vyzvána.

Vaše práva

Náleží Vám tato práva: právo na informace, opravu údajů, vymazání, omezení, přenos dat, právo na odvolání a opozice. Pokud máte dojem, že zpracování Vašich údajů odporuje právu na ochranu osobních údajů nebo pokud jsou Vaše požadavky na právo o ochraně osobních údajů jinak porušovány, můžete kontaktovat místní dozorčí orgán. V České republice je to Úřad pro ochranu osobních údajů.

Naše kontaktní údaje:

EUROCOMM-PR GmbH - odštěpný závod
Karmelitská 25
118 00 Praha 1
Česká republika
T +420 776 516 333
E office@eurocommpr.cz

Za zpracování zodpovídá Eurocomm-PR GmbH, prozatímně zastoupená panem Mag. Markusem Pöllhuberem, Renngasse 5/3, 1010 Vídeň.

Zmocněncem pro ochranu dat je Mag. Ing. Markus Oman, CSE (O.P.P.)
E datenschutz@wienholding.at