Tato webová stránka používá soubory cookies. Používáním této webové stránky souhlasíte s používáním cookies. Cookies pomáhají webovým stránkám stát se uživatelsky přívětivějšími. Více podrobností zde: Ochrana osobních údajů.OK
Spolupráce mezi městy © dencg/shutterstock.com

Spolupráce mezi městy

Město Vídeň spolupracuje s městy, v kterých jsou zahraniční kanceláře zastoupeny, hned v několika oblastech, a to za účelem společného nalezení co nejlepšího možného řešení.

Zde několik oblastí, v kterých Vídeň s cílovými městy spolupracuje:

Vídeň a Bělehrad

Mezi hlavní témata, na kterých Vídeň s Bělehradem spolupracují, patří především městské plánování, sociální bydlení, ochrana životního prostředí a výstavba metra. K výměně know-how dochází jak v otázkách genderové vyváženosti, tak v rámci spolupráce s vídeňským přístavem. Další stěžejní v spolupráci mezi oběma městy představují eventy spadající do Podunajské strategie. Po katastrofálních povodních v roce 2014 se dostalo několika srbským městům finanční i věcné podpory od města Vídně, která postiženým městům poskytla např. svá hasičská zásahová vozidla či vozidla na svoz odpadu. Od roku 2012 se v Bělěhradě organizují vídeňské plesy.

Vídeň a Bratislava

Vídeň a Bratislava spolupracují na řadě projektů především v tzv. Centrope regionu. Ovšem ani výměna mezi kontrolními úřady a krizový management obou měst nezůstává v intenzitě výměny pozadu. Tuto výměnu ztělesňují výborné vztahy magistrátních ředitelů obou metropolí. Vztahy mezi Vídní a Bratislavou jsou zpečetěny neomezenou kooperační dohodou. Bratislava je vídeňskou "twin-city", s kterou ji spojuje tzv. Twin-City-Liner, rychlý katamarán, který se doplaví z Vídně do Bratislavy za 75 min. Hlavními tématy odborných delegací, které přijíždějí z bratislavského obvodu Staré město, jsou např. parkování ve vídeňském centru, řešení silniční dopravy, obzvláště pak cyklistické dopravy a údržby silnic. Bratislava je též kooperačním partnerem v rámci Evropské strategie pro Podunají.

Vídeň a Budapešť

Správa vídeňských městských podniků a vídeňská cesta ochrany životního prostředí a ochrany zvířat jsou ústředními tématy spolupráce mezi Vídní a Budapeští. Vídeň Budapešti radí nejen v otázkách správného městského marketingu a cyklistické dopravy. Spolupráce je ukotvena také ve spolupráci s vídeňským krizovým managementem. Dunaj spojuje obě města i v rámci Podunajské strategie. Od roku 2002 platí mezi Vídní a Budapeští časově neomezená dohoda o spolupráci.

Vídeň a Krakov

Spolupráce mezi Vídní a Krakovem se odehrává na poli veřejných služeb ze strany města, městského plánování, veřejné městské dopravy, obnovy města a revitalizace vnitroměstských oblastí, kreativní ekonomiky, komunální bytové výstavby a ochrany životního prostředí. Také bezpečnost a krizový management jsou významnými tématy. Krakov získává z Vídně podněty ve zdravotnictví, sociálních záležitostech, vzdělávání, vědě a výzkumu. V roce 2000 byla mezi Vídní a Krakovem uzavřena dohoda o spolupráci, jež byla v dubnu 2017 znovu prodloužena.

Vídeň a Lublaň

Spolupráce mezi Vídní a Lublaní spočívá v prvé linii na spolupráci v rámci projektů Evropské unie, dále v řešení problematiky parkovacích míst v metropolích, městském rozvoji a plánování. Obě města si radí při otázkách v sociální oblasti, vzdělávání a integraci, přičemž jsou tyto obzvláště předmetem diskuze v rámci tzv. „Vídeňského dialogového fóra“, konference, která vznikla na popud vídeňského starosty Dr. Michaela Häupla. Organizace eventů v rámci Podunajské strategie představuje další stěžejní ve spolupráci mezi oběma městy. Vídeň a Lublaň podepsaly v roce 1999 dohodu o spolupráci. Za nenahraditelnou součást vztahů mezi Vídní a Lublaní pokládají starostové obou měst vzájemnou výměnu zkušeností.

Vídeň a Praha

Mezi hlavní témata, která Prahu s Vídní spojují a na kterých obě metropole  spolupracují, patří koncept „smart city“, rozvoj a plánování měst, kultura, otázky ze  sociální oblasti, doprava – v níž jde Vídeň Praze příkladem – a krizový management. Za velmi významnou a dynamickou lze označit spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), který spadá pod pražský magistrát. Intenzivní je i výměna zkušeností mezi magistrátními řediteli obou metropolí. V roce 2014 byly v rámci schůzky mezi magistrátními řediteli střední Evropy diskutovány bezpečnostní otázky. Jeden únorový večer se pražská Státní opera roztančí v tříčtvrtečním taktu a do Prahy se tak přenese atmosféra vídeňské plesové noci.

Vídeň a Sarajevo

Vídeň a Sarajevo si vyměňují zkušenosti v oblastech moderní městské správy a její organizační struktury, technologií zaměřujících se na ochranu životního prostředí a úspory energie, odpadového hospodářství a v neposlední řadě v otázkách krizového managementu. Vídeňská cesta v problematice sociální politiky a politiky mládeže, občanské participace a genderové vyváženosti jsou pro Sarajevo taktéž středem zájmu. Město Vídeň se podílelo na obnově sarajevské radnice, která byla zničena v důsledku bosenské války, a také partecipovalo na jejím slavnostním otevření v roce 2014. Město Vídeň podpořilo finančně Bosnu a Hercegovinu po katastrofálních povodních v roce 2014.

Vídeň a Sofie

Vídeň a Sofie spolupracují především v otázkách problematiky parkovacích míst, veřejné dopravy, technologií vztahujících se k ochraně životního prostředí, konceptu smart city, kultury a vzdělávání. Na úrovni městkých části spolupracuje sofijská městská část Triadiza s vídeňskou městskou částí Alsergrund. Město Sofie také spadá do Podunajské strategie. V rámci přistoupení Bulharska do Evropské unie v roce 2009 se uskutečnil ve Vídni čtyřtýdenní trainee program pro sofijskou expertku na téma Programy podpory EU. A i ve městě Sofii se nese již po mnoho let jedna noc v roce ve vídeňské plesové atmosféře.

Vídeň a Záhřeb

Spolupráce mezi Záhřebem a Vídní se soustředí v prvé linii na výměnu zkušeností z oblastí životního prostředí, infrastruktury, dopravy a kultury. Spolupráce se městům dostává ovšem i při výměně know-how v oblasti městské správy, přičemž u této stojí za zmínku obzvláště spolupráce mezi vídeňským a záhřebským kontrolním úřadem. Město Záhřeb patří tak jako Vídeň do Podunajské strategie a spolupracuje i v této oblasti s městem Vídní.

Setkání magistrátních ředitelů

Za velmi významné lze označit každoroční setkání magistrátních ředitelů z některých měst, v kterých jsou zahraniční kanceláře zastoupeny. Tato setkání se vyznačují velkým zájmem o úzkou spolupráci a intenzivní výměnu know-how. Současně se zabývají aktuálními problémy a výzvami, které by mohly ovlivnit budoucnost měst a jejich života v nich.