Tato webová stránka používá soubory cookies. Používáním této webové stránky souhlasíte s používáním cookies. Cookies pomáhají webovým stránkám stát se uživatelsky přívětivějšími. Více podrobností zde: Ochrana osobních údajů.OK
Česká republika © scanrail/istockphopto

Informace

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘE MĚSTA VÍDNĚ V PRAZE!

Zastupitelstvo města Vídně rozhodlo o pověření společnosti Eurocomm-PR, podniku spadajícímu pod Wien Holding, zahraniční komunikací vídeňské městské správy. Zahraniční kanceláře města Vídně tak vznikly v BělehraděBudapeštiKrakověLublaniPrazeSarajevuSofii a Záhřebu.

Příznačná je i geografická poloha města Vídně, kterou lze vnímat za jakýsi předěl mezi východní a západní Evropou. Vídeňská městská správa si tuto skutečnost uvědomila a využila ji k založení sítě zahraničních kontaktních kanceláří v hlavních východoevropských městech, a to již v roce 1996.

Spolupráce metropolí

Většina lidské populace již žije ve městech. Z tohoto důvodu právě tato nabývají na čím dál tím větší důležitosti. Města se musejí aktivně podílet na vytváření svých budoucích scénářů a stavit se současným i budoucím výzvám tak, aby zaručila svým obyvatelům i v budoucnosti co nejvyšší možnou kvalitu života. Díky globalizaci a novým komunikačním možnostem se regiony sbližují a mezinárodní spolupráce nabývá stále většího významu. I proto stojí vídeňská městská správa o užší spolupráci se sousedními městy v oblastech městského rozvoje, sociálního bydlení, dodávek energie a jejího efektivního využívání, vodního zásobování, veřejné dopravy, vzdělávání a kultury či při vytváření strategií smart city. Tato spolupráce má současně městům pomoci ukotvit si svou pozici v rámci regionu a umožit prosazení svých vlastních zájmů.

Aktivity společnosti Eurocomm-PR se zaměřují především na podporu a rozvoj dialogu mezi jednotlivými městskými správami. Zahraniční kanceláře v Bělehradě, Budapešti, Krakově, Lublani, Praze, Sarajevu, Sofii a Záhřebu zastávají rovněž roli mediátora, zprostředkovávající lokálním městským autoritám komunikaci s městem Vídní, a to v rodném jazyce. 

Služby společnosti Eurocomm-PR

Zasazujeme se obzvláště o zprostředkování informací o aktivitách města Vídně v oblasti životního prostředí, společenských hodnot, udržitelnosti, chytrého městského uspořádání a veřejné služby – oblastech, jejichž podpora tvoří předpoklad pro zajištění výborné životní úrovně. V ekonomické rovině podporujeme město v oblasti přeshraniční spolupráce a kooperačních projektů. Na regionální a meziměstské úrovni se staráme o výměnu know-how a oboustrannou intenzivní komunikaci.

Město Vídeň získává rovněž díky naším službám aktuální zpravodajství a obsáhlé rešerše z měst, v kterých jsou zahraniční kanceláře zastoupeny, a to v době, v které dostatek znalostí představuje velký informační náskok. O zajištění a zprostředkování těchto znalostí se zasazují naši spolupracovníci v jednotlivých zahraničních kancelářích, kteří znají nejvhodnějsí partnery v oblastech politiky, správy, médií a kultury.

Služby

Organizace projektů a eventů:

organizace eventů s vídeňskou tématikou

příprava kulatých stolů a odborných diskuzních panelů s partnery

organizace soutěží a kulturních akcí

 

Mediální práce:

tisková práce pro město Vídeň

efektivní a individuální přístup k novinářům v Praze i ve Vídni

zprostředkování hlavních vídeňských témat (inovace, smart city, sharing economy)

monitoring médií

 

Delegace:

plánování mezinárodních delegací a jejich podpora – komunální, magistrátní a novinářské delegace

individuální příprava programu a osobní podpora přímo na místě

 

Informační kanál z Prahy do Vídně:

aktuální zpravodajství z české metropole

analýza aktuálních komunálních a politických událostí

detailní a důkladné informace z oblasti politiky, veřejné správy, hospodářství, médií a dalších sfér

 

Sociální sítě:

cílený výběr a komunikace komunálních témat z Vídně prostřednictvím facebooku a twitteru

web, facebook a twitter v českém jazyce

 

 

Projekty na magistrátní úrovni:

spolupráce s partnery při aktuálních otázkách jako např. sharing economy nebo smart city

aktivní participace na projektech Evropské unie, jako  "Horizon 2020" či "Creative Europe"

informace o aktuálních veřejných zakázkách v Praze

 

Partneři

 
 
 
 

 

Team & kontakt

PhDr. Čeněk Kubelka
vedoucí kanceláře

kubelka@eurocommpr.cz

T  +420 257 316 870

M +420 776 516 333

Mgr. Martin Landa
referent kanceláře


landa@eurocommpr.cz

T +420 257 224 106

M  +420 776 373 332

 

Foto: Eurocomm-PR/Štěpán Mikuda

Mgr. Barbora Benešová
PR a mediální práce


benesova@eurocommpr.cz

T +420 257 225 395

M +420 776 463 334

Foto: Eurocomm-PR/Monika Bernardová, Centrum FotoŠkoda

Aktuálně

Sledujte nás na Facebooku a Twitteru!