Beč otvara prvi Centar za autizam

19.11.2019

Mogućnost liječenja za 42 djece godišnje

Važnost rane dijagnoze i liječenja kompleksnog razvojnog poremećaja poput autizma spoznala je i austrijska metropola koja će idućeg proljeća otvoriti prvi Centar za autizam u 10. bečkom okrugu. Ovaj će centar nuditi sveobuhvatan program skrbi i podrške za 42 djece godišnje o kojima će brigu voditi kvalificirani stručnjaci iz raznih područja. Terapija će biti dostupna besplatno uz uputnicu pedijatra.

Djeca s poremećajima autističnog spektra imaju različite poteškoće, posebno u socijalnoj interakciji, komunikaciji i percepciji okoline. Za liječenje autizma koristit će se razne metode poput glazbene i govorno‑jezične terapije te ergoterapije za poboljšanje psihičkih i socijalnih sposobnosti korisnika. Budući da su rano otkrivanje i terapija osobito važni, posebna pozornost centra bit će posvećena djeci predškolske dobi. Za napredak u liječenju od velike je važnosti i uključivanje roditelja kao i suradnja s vrtićima, školama te socijalnim ustanovama.

Broj djece s dijagnosticiranim poremećajem autističnog spektra u stalnom je porastu, stoga je otvaranje ovog centra odlična vijest za djecu u Beču kojima će se tako moći pružiti odgovarajuća skrb.

 

Preuzmite tekst u PDF-formatu.