Tim i kontakt


Eurocomm-PR svoj uspjeh zahvaljuje angažiranom i kompetentnom radu svih zaposlenika. U nastavku Vam predstavljamo naš tim koji svakodnevno predano radi na ispunjavanju zadanih ciljeva.

Zagreb

Domagoj Mičić
voditelj ureda
Matea Čuljak
suradnica za odnose s javnošću i medijima
Helena Dubravec
suradnica za odnose s javnošću i medijima

Središnjica Beč

Markus Pöllhuber
Managing Director
Sanja Drazic
Authorised Representative
Razvan Rusu
Contracts and Cooperations Coordination Unit
Elisabeth Hakel
Project Management Education & Science
Daniela Bichiou
Project Management Presidency of the Council of the EU
Andrea Wagner
Facility-Management
Wilhelm Gockner
Head of Channel Management and Services
Katja Fenkart
Channel Coordination and Services
Michael Konvička
Content Management and Services
Christina Seitz
Web Management and Services, Delegation Management
Marie Freinbichler
Head of Strategic Coordination and Project Management, Marketing and External Presentation
Susanne Gvozdenović
Strategic Coordination and Project Management
Johanna Lehr-Fidesser
Strategic Projects and Analyses
Anna Prucha
Project and Travel Management
Matthew Winkler
Project Management and Project Reporting.
Natascha Borozan
Head of Information and Delegation Management, Country Coordination Bosnia-Herzegovina, Croatia and Serbia
Adam Bezeczky
Country Coordination Hungary and Slovenia
Dominik Draxler
Information and Delegation Management
Magdalena Szopa
Country Coordination Poland and Slovakia
Vera Tschakaloff-Janner
Country Coordination Bulgaria and Czechia
Doris Hemrich
Head of Media and Event Management
Ursula Gangl
Team Leader Event Management
Karin Krisper
Team Leader Media Management
Daniela Pratl
Event Management
Michael Aschauer
Social Media Management
Peter Genov
Head of Economic Analyses and Consulting Services
Doris Nicht
Economic Analyses and Consulting Services