Bécs a Budapest Forum rendezvényen - Building Sustainable Democracies

16.9.2021

2021. szeptember 16. és 17. között rendezték meg a Budapest Forum című konferenciát, melynek középpontjában a fenntartható demokrácia kérdése állt. A rendezvényen Bécs részéről Omar Al-Rawi, a Bécsi Tartományi Parlament és Bécs Város közgyűlésének képviselője vett részt. A magasrangú vendégeket felvonultató konferencia a politikai közélet, a tudományos világ, a civil társadalom és a média képviselőinek nyújtott lehetőséget határon átnyúló együttműködések kiépítésére.

A Budapest Forum alapvetése szerint jelenünk kihívásaira – mint a klímaválság, a részvételiség vagy a szociális igazságosság kérdése – csak a releváns érdekcsoportok koncentrált, globális erőfeszítésével találhatunk megoldást. Ehhez szükség van a kormányzat legkülönbözőbb szintjeinek, a civil társadalom, a tudomány és a sajtó együttműködésére. A pozitív változások előremozdításában különösen fontos szerep jut a városoknak.

Omar Al-Rawi az "Urban Solutions and Smart City Development" című panelbeszélgetésen Bécs szociális egyenlőséghez, nyitottsághoz és innovációhoz való viszonya mentén mutatta be, miként bánik Bécs az erőforrásaival, hogyan osztja szét a szociális bérlakásokat, hogyan viszonyul a környezetvédelem problémáihoz, a zöld területek és a közösségi közlekedés bővítéséhez, a mobilitáshoz, illetve a közterületek fogyasztási kötelezettség nélküli használatának kérdéséhez.  Omar Al-Rawi ezen kívül bilaterális találkozón vett részt Kerpel-Fronius Gáborral, Budapest átláthatóságért, részvételiségért, innovációért és fenntartható fejlődésért felelős főpolgármester-helyettesével, ahol a két főváros között fennálló együttműködési lehetőségek elmélyítéséről volt szó.

Bécs csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez

A Budapest Forum keretein belül tovább bővült a Szabad Városok Szövetségéhez csatlakozó városok köre. Többek között Amszterdam, Barcelona, Tajpej, Párizs és Ljubljana polgármesterei is aláírták a paktumot. A Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben alapította Budapest, Prága, Varsó és Pozsony. A kezdeményezés többek között a demokrácia és a szabad választások mellett tesz hitet és harcol a jogállamiság kiüresítése és a populista nacionalizmus ellen – különös tekintettel a kisebbségek jogainak védelmére és a diszkriminációra. Michael Ludwig, Bécs Város polgármestere 2021. szeptember 16-án írta alá a nyilatkozatot elektronikus formában.

Az aláírás kapcsán Bécs polgármestere elmondta: „Főleg ebben a jelenlegi, változásoktól és kihívásoktól terhes politikai helyzetben fontos számomra, hogy Bécs is aláírja ezt a paktumot és ezzel újfent kihangsúlyozzuk, hogy Bécs egyet jelent az emberi jogokkal, a világra való nyitottsággal és a toleranciával – különös tekintettel a kisebbségekre és a szabadságra.”