Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i  burmistrza Wiednia Michaela Ludwig po podpisaniu umowy o współpracy

Wiedeń i Kraków przedłużają współpracę

29.6.2021

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski był gościem burmistrza Wiednia, Michaela Ludwiga, aby przedłużyć umowę o współpracy między miastami. Główne obszary współpracy to: transfer know-how w zakresie ochrony klimatu, transportu (publicznego) i usług użyteczności publicznej.


Podpisując dokument, obaj włodarze, stolicy Austrii i stolicy Małopolski przedłużyli istniejące porozumienie z 2017 r. W nowej umowie o współpracy, zawartej na kolejne cztery lata, Wiedeń i Kraków zamierzają wymieniać wiedzę na poziomie politycznym i eksperckim, m.in. w dziedzinie transportu publicznego, planowania miejskiego i ochrony usług użyteczności publicznej.

"Cieszę się, że dzięki tej nowej umowie będziemy mogli pogłębić dobrą współpracę" - podkreślił podczas uroczystości przedłużenia umowy o współpracy burmistrz Ludwig.

Prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski, dodał: "Bardzo się cieszę, że w zaktualizowanej umowie wśród pięciu nowych punktów znalazły się zagadnienia, na których obecnie szczególnie nam zależy, takie jak rozwiązania smart city, polityka równościowa czy wreszcie szeroko pojęta ochrona klimatu. W kontekście podpisywanej dziś umowy wielką wagę mają też dla Krakowa umowy jakie KHK podpisało w ubiegłym roku z wiedeńskimi spółkami komunalnymi. 
 

Prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski, skorzystał z okazji, by zaprosić burmistrza Wiednia na rewizytę w swoim mieście.

Więcej informacji