Wiedeń i Warszawa o możliwościach współpracy

10.5.2022

Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski przebywał w Wiedniu w dniach 10-11 maja 2022 r. na zaproszenie członka zarządu miasta ds. gospodarczych Petera Hanke. Celem wizyty było pogłębienie stosunków między Warszawą a Wiedniem oraz omówienie możliwości współpracy w dziedzinie energii odnawialnej, usług użyteczności publicznej oraz projektów unijnych.

Zielone projekty przyszłości

Stolice Polski i Austrii uczestniczyły już w latach 2007-2014 w unijnym projekcie Miejskie Wyspy Ciepła (UHI), w ramach którego opracowano koncepcje radzenia sobie z miejskimi wyspami ciepła. Inspiracje z Wiednia wykorzystano również w dziedzinie uspokajania ruchu. Warszawa podjęła m.in. działania na rzecz wprowadzenia ulic szkolnych i na wzór Wiednia uruchomiła podobny projekt w Warszawie.

Podczas rozmów wiceprezydenta Warszawy Michała Olszewskiego z członkiem zarządu miasta Wiednia Peterem Hanke, jak i z Wiener Stadtwerke przeanalizowano nowe możliwości współpracy w dziedzinie energii odnawialnej i usług użyteczności publicznej. Ponadto przedstawiciele obu miast wymienili się doświadczeniami w zakresie składania projektów unijnych.

Inicjatywa współpracy Warszawy i Wiednia jest wpisana w Europejski Zielony Ład, którego celem jest uczynienie Europy pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie do 2050 roku. W osiągnięciu tego celu istotną rolę odgrywa również współpraca miast.

Podczas swojego pobytu Michał Olszewski zwiedził również podziemny plac budowy za wiedeńskim ratuszem. W tym miejscu do 2026 r. powstanie węzeł przesiadkowy między liniami metra U2 i U5. W Warszawie trwa obecnie budowa drugiej linii metra (M2). Pierwszy odcinek M2 został otwarty w marcu 2015 r.

Więcej informacji

Miasto Wiedeń (wersja angielska)
Europejski Zielony Ład – Unia Europejska
Budowa lini metra U2xU5 (wersja niemiecka)