Wymiana doświadczeń w zakresie miejskich systemów kanalizacyjnych

21.06.2018


21 czerwca 2018 r. odbyły się w Krakowie warsztaty dotyczące miejskich systemów kanalizacyjnych. Uczestnikami warsztatów byli eksperci z Wiednia i Krakowa.

W pomieszczeniach konferencyjnych MPWiK, w Zakładzie Uzdatniania Wody "Bielany", spotkali się eksperci z przedsiębiorstwa Wien Kanal, z Politechniki Krakowskiej oraz z Wodociągów Miasta Krakowa, aby porównać systemy zarządzania infrastrukturą miejską w obu miastach oraz określić ewentualne płaszczyzny współpracy w przyszłości. Wiedeń reprezentował ekspert z Wydziału Planowania Wiedeńskich Kanałów, Thilo Lehmann, który zaprezentował temat zarządzania siecią podziemnych kanałów ściekowych w Wiedniu.